DELA

Rimligt att få gå på andakt på äldreboende

I en liten nyhetsartikel på sidan 11 i torsdagens Nya Åland kan man läsa att det nu blir svårare för Mariehamns församlings sjukhuspräst Maria Båsk att hålla andakt med de boende på Gullåsen. Orsakerna är följande: utrymmet behövs till annat, och: personalen hinner inte klä på patienterna.
Andakterna har hållits vid ett-tiden på torsdagar. Deltagarantalet varierar mellan 8 och 15 personer.

Någonstans där börjar man tycka att gränsen för vad som är rimligt och värdigt. Om våra gamla vill gå på andakt, och om församlingen utan kostnad står för innehållet, och om prästen säger att hon kan hämta deltagarna till andakten om det behövs, och om hon säger att de får komma i pyjamas om de vill, är det inte det minsta man då kan begära, att det helt enkelt ordnas ett utrymme.
Är det inte rimligt att man kan få bli påklädd före kl 13, om man vill det? Är det inte rimligt att man, även om man är gammal och sjuk och kanske inte har ordning på alla sysakerna, behandlas som en person med behov, inte ett besvärligt paket vars egna önskemål inte behöver beaktas alls.

Detta är inte i första hand en kritik av personalen på avdelningarna. Mycket av det som inte är bra inom äldreomsorg och sjukvård handlar om resurstilldelning och antal armar, ben och ryggar som ska utföra ett tungt och otacksamt arbete.
Men, det handlar också om inställning och prioriteringar, om att välja att betrakta patienter som människor med behov, och inte som vårdobjekt utan rättigheter.

Kanske finns det en lösning där frivilliga till exempel från församlingen hjälper till med logistiken. Det är ändå åt det hållet vi är på väg inom omsorgen, att frivilligorganisationer och anhöriga blir tvungna att engagera sig mer i de äldres liv för att de åtminstone ska ha ett som är värt namnet.
Detta är ett litet problem. Det går att lösa.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax