DELA
Foto: Hanne Salonen/Eduskunta<07_Bildrubrik>INTE TILLRÄCKLIGT Arbetsmarknadspaketet är inte tillräckligt för att skatterna ska kunna sänkas, menar statsminister Juha Sipilä.

Riksregeringen förändrar spelplanen

”Kontinentalplattorna rör sig”. ”Hela kommunens roll rörs i grunden”. ”Allt berörs”. Det var på nytt stora ord när landskapsregeringen kallade till presskonferens i går. Liksom när vindkraftstödet försvann och Orkla meddelade att chipsfabriken hotas av nedläggning har grunden för landskapsregeringens politik nu rubbats.

Det handlar om finansministeriets förslag till hur Finlands social- och hälsovård ska finansieras i framtiden. Ministeriet föreslår att statsskatten för medborgarna höjs kraftigt, samtidigt som kommunalskatten sänks motsvarande. Detta gör att staten står som ekonomiskt ansvarig för vården, men också att skattebetalarna betalar lika stor skatt som tidigare.

På Åland ger detta dock problem. Här står kommunerna för en stor del av skatteuttaget, i snitt 13-14 procent reellt skatteuttag. Med de nya reglerna skulle detta sänkas till mellan tre och fem procent. Det i sin tur ger att kommunerna måste kompenseras från en växande klumpsumma via landskapsandelssystemet. Men det finns fler problem. Ålänningar betalar i snitt mer i skatt än riksfinländare, vilket gör att avräkningsgrunden för klumpsumman blir än skevare än den är i dag. Det måste också redas ut.

Dessutom innebär förslaget från Helsingfors att det i princip färdiga förslaget till nytt landskapsandelssystem nu får läggas på hyllan eftersom grunden för det totalt förändras med det nya förslaget.

Möjligen kan man ekonomiskt komma överens om hur detta ska hanteras mellan landskapet och riket. Men det kommer också att innebära att det kommunala självbestämmandet får sig en rejäl törn. I stället för att kommunen har mycket makt över ”egna” skattemedel, blir det i stället lagtinget som får makt genom andelssystemet. Möjligheten till att höja skatteöret begränsas också med ett tak för kommunalskatten. Hur kommer detta att påverka debatten om kommunreform?

Finansministeriets förslag för att göra vården i riket mer effektiv kommer av allt att döma få stora konsekvenser för Åland. Hur stora vet vi ännu inte, men av regeringsledamöternas ord och anleten har spelplanen förändrats rejält.

På tisdag kommer statsministern till Åland, kanske får vi fler svar då.