DELA
Foto: Jonas EdsvikFUSION? Just nu förbereds en fusion mellan de tre spelbolagen i riket. Den ska förverkligas 2017.

Rikets intresse för Paf ökar

Paf:s knackiga affärer ute i Europa visar hur viktig den finländska marknaden är för spelbolaget. Det kan öka rikets intresse för det åländska Paf.
Anders Ingves tvingas lämna Paf för att bolaget inte har lyckats på den internationella marknaden.

”Vi kan inte vara nöjda” säger styrelseordförande Jarl Danielsson till Nya Ålands Annika Orre.

Exakt hur dåligt det går för spelbolaget på den internationella marknaden är inte offentligt. Motiveringen är att informationen kunde ge konkurrenterna fördelar.

Men det finns flera anledningar till att Paf-ledningen inte berättar om hur dåligt det går ute i Europa. I bakgrunden finns den gamla och utdragna konflikten med Paf och landskapsregeringen på ena sidan och inrikesministeriet på den andra.

Allt började när landskapsregeringen gav Paf tillstånd att bedriva spel på internet. Inrikesministeriet polisanmälde bolaget vilket ledde till att Högsta domstolen 2005 beslöt att Paf inte fick marknadsföra sig i riket. Konflikten nådde högsta politiska nivå med både president Tarja Halonen och dåvarande lantråd Roger Nordlund.

Det hela kokar ner till att Paf får fortsätta existera så länge man inte marknadsför sig i riket. När det nu står klart att Paf inte lyckats med sina satsningar på den internationella marknaden är en rimlig slutsats att den flermiljonvinst bolaget får kommer från den inhemska marknaden. Paf har inte marknadsfört sig i riket men tjänar mycket pengar på den finländska marknaden.

Den uppenbara följdfrågan är om Paf har hållit sig till överenskommelsen om majoriteten av pengarna kommer från just Finland. Åland är säkert en lukrativ plats för Paf, men volymerna är allt för små för att Åland ensamt ska stå bakom miljonvinsten.

I gårdagens Helsingin sanomat intervjuades den finländska penningautomatföreningen RAY:s vd Velipekka Nummikoski. Velipekka Nummikoski har både jobbat för och föreslagit att ett superspelbolag där också åländska Paf ingår borde bildas.

Ett superspelbolag är en intressant tanke. Inte minst i en tid när finländska regeringen söker efter nya inkomstkällor för staten. Att staten skulle få en större del av Paf:s vinst skulle säkert tas emot med tacksamhet på rikshåll. Vad en fusion skulle betyda för Ålands del är däremot oklart.

Fram till i dag har Paf inte fått något konkret fusionsförslag. Men tanken på den lever uppenbarligen kvar i den högsta ledningen. RAYS:s vd Nummikoski har nära kontakt med den högsta politiska ledningen i regeringspartiet Samlingspartiet och han är definitivt en röst som politikerna lyssnar på. Har Nummikoski i uppdrag att utreda en fusion ska det tas på allvar.

I lördagens tidningen Åland är Niklas Lampi kritisk till att “ägaren (landskapet red. anm) till denna dag fortsatt att se på Paf-styrelsen som en möjlighet att belöna partivänner –snarare än som ett redskap för att säkra behoven hos ett växande Paf.” Det är lätt att hålla med Lampi om att styrelseposten i Paf inte får bli en belöning till partikolleger. Men utan att ta ställning till hur väl de nuvarande styrelsemedlemmarna har skött sitt styrelseuppdrag, kan det konstateras att politisk sakkunskap inte ska underskattas. Skickliga politiker i Paf:s styrelse kan vara en stor fördel om Paf:s verksamhet återigen skulle hotas från rikshåll.

Frågan om Paf är högst politisk. Om och när nästa konflikt om Paf:s överlevnad dyker upp är det politikerna som kommer att ta kampen. Motivationen bör vara stor tanke på hur stort landskapets spelberoende är.