DELA

Repris för Nauclér, eller comeback för Jansson?

Det trampas på mjuka tassar ännu. Riksdagsvalet är några månader bort, och partierna har ännu inte på något organiserat sätt tagit ställning till vem man ställer upp eller i vilka konstellationer.
Det betyder inte att snacket inte går bakom kulisserna, så låt oss spekulera lite.

En
utgångspunkt är att Obunden samling, med stöd av åtminstone något annat parti eller kanske på en gemensam lista kommer att ställa upp Elisabeth Nauclér. Därmed blir hon en mycket stark kandidat till jobbet. Hon har hållit kontakten hemåt, skrivit riksdagsbrev och hållit lokala media informerade om vad hon gör, och har inte begått någon oursäktlig blunder.
Därmed inte sagt att det inte också finns kritiska röster. Några konkreta resultat av Nauclérs fyra år i granitborgen finns inte. Kontakterna med landskapsregering och lagting är inte konfliktfyllda, men heller inte särskilt varma och aktiva. Betänk att Nauclér bara veckor före riksdagsvalet fick lämna jobbet som kanslichef för en högst oklar roll som självstyrelseutvecklare, just för att till exempel Centern saknade förtroende för henne.
Inom de finländska partierna och förvaltningsorganen är man diplomatisk men inte särskilt översvallande vad gäller Nauclérs insteg i riksdagens nätverk. Inga djupa avtryck där. Däremot är det fortfarande många som minns Gunnar Jansson med värme och uppskattning.

Landshövding Peter Lindbäck har de tre senaste riksdagsvalen lyfts fram som en given kandidat. Han kunde få ett brett stöd på hemmaplan, kanske till och med från samtliga partier. Han är kunnig och känner rätt människor, både på Åland och i riket.
Det finns bara ett problem. Han vill inte. Landshövdingen är nöjd med de insatser han kan göra som landshövding, tycker rentav att han redan sitter på en central post för Ålands bästa, vilket naturligtvis är sant, men synd.

Kansliminister Roger Eriksson (Lib) fick ett stort stöd i senaste val, även om det inte räckte ända fram. Han kan möjligen vara intresserad av ett nytt försök, men har inte direkt visat framfötterna som minister. Tveksamt om han skulle slå Nauclér denna gång heller.
Däremot skulle ju farbror Gunnar Jansson göra det. Det finns inget som säger att en liten comeback i riksdagen vore omöjlig, särskilt som viktiga frågor nu ska avgöras, som en revision av Själstyrelselagen. Och särskilt som Ålands lagting stundtals tycks ett nummer för litet för den gode Gunnar.
Frisinnad samverkan och Åländsk Center har inte flaggat för någon given kandidat ännu, och får svårt att vaska fram någon som kunde slå Nauclér, om det nu är det man vill.
Men om Gunnar Jansson ställer upp, så kanske…

Vad har vi kvar? Vem vill, vem kan? Ålands socialdemokrater har aviserat att man gärna ser en gemensam lista för alla partier i riksdagsvalet, och undra på det. I de senaste valen har socialdemokraterna fått agera motstånd, utan att någonsin ha skuggan av en chans att vinna, än mindre få något inflytande mot en allborgerlig lista.
Eftersom det inte är socialdemokraternas ansvar att upprätthålla valmöjligheter på Åland, så kan det mycket väl gå så att man inte ställer upp någon alls om det inte går att komma överens med andra partier om en lösning.

I så fall har vi en lista med bara borgerliga kandidater, förmodligen en huvudkandidat vid namn Elisabeth Nauclér, och ett val uppgjort i förväg. Trist och oengagerat.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax