DELA

Rekryteringsarbete borde intensifieras

Utan ny kompetens stannar Åland.

Men vad kan Åland erbjuda för att locka attraktiv arbetskraft i framtiden?
Ålands hälso- och sjukvårds högsta chefer, förvaltningschef Katarina Dahlman och chefsläkare Jaana Lignell slutar. Det meddelade de i förra veckan.

Någon dramatik bakom besluten verkar inte finnas. Deras kompetens är eftertraktad och de var intresserade av att pröva på något nytt.

Nu ska två nya chefer vaskas fram. Till sin hjälp tar ÅHS, enligt styrelseordförande Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), en rekryteringsfirma. Det är bra.

I åländska mått mätt är ÅHS är en betydande arbetsgivare med sina 1 000 anställda. Ansvaret på posterna är enormt, den ekonomiska omsättningen flera tiotals miljoner euro och vården är en speciell bransch där vinstintresset är långt ifrån allt. Ur ålänningarnas perspektiv är det av stor vikt att personerna som väljs till posterna är de rätta.

För ÅHS innebär avhoppen nu en utmaning eftersom två kunniga yrkespersoner försvinner samtidigt.

Avhoppen lägger fokus på landskapets rekryteringsstrategi. Den relativa arbetslösheten på 3,7 procent som Åland stoltserar med är unik. Låg arbetslöshet är givetvis bra, men när arbetslösheten sjunker under fyra procent finns det risk för arbetskraftsbrist.

Åland börjar onekligen närma sig den gränsen och i nuläget finns det inga tecken på att den låga arbetslösheten skulle öka. De närmaste åren väntar stora pensionsavgångar.

Enlig Åsubs arbetsmarknadsrapport från 2016 motsvarar ålderskullarna med unga ålänningar som är på väg in på arbetsmarknaden inte antalet pensioneringar.

Både det privata näringslivet och den offentliga sektorn behöver hålla ögonen på utvecklingen för behovet av kompetent personal kommer bara att öka. Det är lätta hänt att arbetsgivare inte tänker på vilka rekryteringar som behöver göras innan situationen är akut.

Hur ska Åland klara av att locka den attraktiva arbetskraft som landskapet är i stort behov av?

Mycket görs redan. Landskapet åker på rekryteringsmässor och på nätet finns lättillgänglig information för människor som är sugna på att flytta till Åland. Forskning visar också att en av de viktigaste faktorerna för rekrytering är att organisationens anställda talar gott om företaget. Därför gäller det för landskapet att också hålla sina arbetstagare nöjda.

Lönen är viktig, men långt i från allt, framför allt för för generation Y som nu kommer in i arbetslivet. Arbetsgivare som vill attrahera generation Y (personer födda på 1980- och 1990-talet) måste också vara beredd att tänka om.

Framför allt den senare delen av generationen, som vuxit upp med ständigt uppmuntrande facebooktummar, behöver feedback ofta. Generationen vill också känna stolthet över sin arbetsplats och känna att arbetet spelar en roll.

När man en gång fått en duktig arbetstagare återstår utmaningen att hålla kvar hen.

Generation Y är medveten om att den behöver arbeta hårt och mycket för att klara sig. Men för att arbeta passionerat kräver generationen en bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka sitt arbete och utvecklas både som anställd och som människa.

Här finns det stor utvecklingspotential inom landskapet.

Illustration: Tomas Enqvist