DELA

Regeringens stöd knakar

Regeringen vill ha nya vägar och färjfäste, men de egna väljarna verkar inte hålla med. Det visar resultaten i Åland Gallup.

Och det är inte bara i skärgårdstrafiksfrågan som stödet för regeringen sviktar.
703 stycken deltog i Åland Gallup. Mer än hälften, 52, 7 procent, av de som röstat vill se nya moderna färjor trafikera Föglö. 21,4 procent stöder regeringens kortruttsplan och 15,3 röstar för en tunnel.

Med tanke på att tunneln lagts på is av initiativtagaren FS Links till förmån för en underjordisk bergtäkt i väntan på kortruttens förverkligande, och att den första miljötillståndsansökan för tunnelprojektet som inkom i januari för projektet var knapphändig med information, så är det inte ett bra betyg för regeringens skärgårdstrafiklösning.

Hälften av respondenterna vill alltså se förslaget om moderna färjor förverkligas och ytterligare en tiondel väljer hellre ett ofärdigt och torrlagt projekt framom den omstridda kortrutten som regeringen satt mycket tid och energi på att driva igenom. Bland skärgårdsborna är attityderna ännu tydligare, där är regeringens förslag det minst omtyckta.

Inte ens de egna väljarna har man bakom sig. Enligt gallupen vill de liberala, socialdemokratiska och moderata röstarna procentuellt helst se färjor som en lösning för Föglö-trafiken.

Skärgårdstrafiksresultaten i Åland Gallup, som är den andra i raden, är dock inte de enda siffrorna som visar på att regeringspartierna förlorar mark. Det framgår tydligt ur partisympatimätningen.

Jämfört med valet 2015 så minskar stödet för både liberalerna och socialdemokraterna. Sämst ser det ut för liberalerna som tappat hela 7,6 procent. Dock utgör moderaterna ett undantag, med ett uppsving om 1,4 procent.

De partier som ökar mest enligt mätningen är Obunden samling, Hållbart initiativ och Åländsk demokrati, följt av Centern och Ålands framtid. Oppositionen verkar onekligen vinna mark. Och där är det kanske frågor som just skärgårdstrafiken som agerar vattendelare.

Men här finns fortfarande partiobundna röstare att fiska. Bland de som röstade för nya färjor var 27 procent osäkra på vilket parti de skulle rösta på och bland de som slog ett slag för kortrutten fanns 22 procent osäkra röstare.

Det verkar alltså finnas många väljare som kan vinnas hem med infrastrukturella beslut. Åtminstone bland skärgårdsborna är detta säkert för många avgörande vid valurnorna.

Att regeringspartierna tappar förtroende påvisades redan i första gallupen som publicerades i början av juni. Men sedan dessa har moderaterna återhämtat sig lite, medan liberalerna och socialdemokraterna tappat ännu mer.

Om man får tro gallupen ska moderaterna hålla i Paf-pengarna om de vill blidka sina väljare. En av enkätfrågorna var nämligen huruvida Paf ska återbetala de förskingrade pengarna.

Där var det jämnt mellan partisympatisörerna, förutom hos moderaterna, Hållbart initiativ och Åländsk demokrati. Hela 74 procent av de moderata väljarna tycker inte att Paf-pengarna ska återbetalas, medan nästan alla som röstar för Hållbar initiativ tycker att summorna ska återbördas. Där höll även 72 procent av Åländsk demokratis väljare med.

Här skulle det vara intressant att också mäta inställningarna till de omtalade lönehöjningarna till Paf-styrelsen som godkändes av regeringen, men som ifrågasattes av oppositionen.

Skärgårdstrafik, Paf och pengar. Det är tre områden som engagerar och som tydligen också delar både partierna och deras sympatisörer.

Frågan är om regeringspartierna hinner anpassa sig till den allmänna opinionen innan valet 2019 eller om det blir oppositionspartierna som tar hem rösterna.