DELA

Rättvisa regler för snus kan leda till mer förbud

Ett toppmöte om snus, det kan vi gärna tacka ja till på Åland.
Men man skall inte bli besviken om resultatet uteblir. Risken för det är många gånger större än motsatsen, det vill säga att snuset släpps fritt, åtminstone på färjorna.
EU-parlamentarikern Carl Haglund (Sfp) vill reda ut detta med snuset. Varför är det förbjudet att sälja snus inom EU när farligare produkter är tillåtna? Att det finns en inkonsekvens där kan vem som helst hålla med om.
Haglund planerar att ordna ett toppmöte på Åland senare i år om snusets ställning.

Idén med EU-förbudet var att inte tillåta nya tobaksprodukter och det kan i sig inte vara fel. Tobak är ingen hälsoprodukt och då är det bra med en begränsad spridning.
Vad som är nytt och vad som är traditionellt inom snusandet är snusarna bättre insatta i än icke-snusarna. Men vi vet att Sverige vid anslutningen förhandlade sig till ett undantag från snusförbudet. Och i det undantaget ingick att Sverige inte får sprida snus utanför Sveriges gränser. Det är åtminstone vad som har sagts på ansvarigt håll i Bryssel.

Sveriges handelsminister Ewa Björling vill ha bort begränsningen. Vad hon i första hand är ute efter är litet svårt att avgöra. Om snusförbudet upphävs ligger Sverige bra till för att kapa åt sig en stort del av marknaden i EU. Är det alltså ekonomiska fördelar för Sverige handelsministern arbetar för eller tror hon på allvar att fler skulle hålla sig till det mindre hälsofarliga snuset framom cigarretter om möjligheten bjöds?
Det kan alltså finnas både en ”privat” och en allmänmänsklig agenda bakom agerandet.

finskt håll är ointresset för snus i det närmaste kompakt. Däremot snusas det bland finlandssvenskar, vilket förklarar att bland andra Ålandsministern Astrid Thors och nu Haglund har engagerat sig i frågan.
Och så finns det åländska perspektivet – försäljningen på färjorna. Eftersom Haglund sitter i Bryssel i stöd av åländska röster så blir den biten också av intresse för honom.
Sett ur ett EU-perspektiv är just den biten den mest graverande. Fartyg som flaggar svenskt får sälja snus i taxfreebutiken medan de som flaggar finskt/åländskt inte får.
Hur mycket det här snedvrider konkurrensen är litet svårt att veta. På Eckerölinjen säger man att flaggbytet berodde på förbudet mot snus i kombination med den låga kronkursen medan Viking Lines tidigare vd Nils-Erik Eklund har låtit förstå – så sent som på bolagsstämman nyligen? – att utflaggningarna inget har haft med snuset att göra.

Men faktum kvarstår, försäljning är tillåten på en del av fartygen och förbjuden på andra, trots att de går på samma rutter och riktar sig till samma passagerare.
Visst strider det mot EUs principer.
Så ja, snuset är värt en mässa. Det finns anledning att ändra på reglerna så att de blir mer rättvisa.
Hur de mer rättvisa reglerna ser ut framöver är en annan fråga. Om alla skall behandlas lika så behöver inte det betyda att snuset tillåts överallt. Det behöver inte ens betyda att snus tillåts i taxfree-butikerna ombord oberoende av färg på flaggan.
Det kan rätt och slätt betyda att Sverige förbjuds att sprida snuset utanför sina gränser, så som det ursprungligen stadgades. Bort med allt snus från färjorna, med andra ord.
Är handelsminister Ewa Björling beredd att ta den risken? Eller har hon möjligen garantier för att den inte finns?

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax