DELA
Foto: Niklas Karlman
Lantråd Katrin Sjögren, infrastrukturminister Camilla Gunell, Finferries vd Håkan Fagerström, finansminister Mats Perämaa samt Ansgars vd Tomas Lindqvist verkar alla vara nöjda med att tvisten nu är avslutad. Det är bara att instämma.

Rätt att förlikas om elhybriden

Regeringen Sjögren fortsätter att göra rätt i efterspelet av elhybriddomen. Nu gäller det att avsluta ärendet på ett lika bra sätt: gör en ordentlig genomlysning av hela frågan.

Regeringen Sjögren har gjort så gott som allt rätt vad gäller elhybridfrågan. Offentliggörandet av handlingarna, deponeringen av skadeståndet och löftena om en genomlysning har stärkt det generella förtroendet för landskapsregeringen.

Sista pusselbiten är inte lagd, men kanske den viktigaste. I och med förlikningen med konsortiet på 11 miljoner stoppas de pågående processerna: räntorna som landskapet ville överklaga till Högsta domstolen, själva deponeringen av skadeståndet som hade överklagats av konsortiet till Ålands förvaltningsdomstol och huruvida landskapet hade avslöjat affärshemligheter i och med att beslutsunderlaget blev offentligt. Det utgjorde en risk, för båda parter. I och med att båda sidor hade något att förlora fanns skäl att försöka hitta en kompromiss, den här gången på initiativ av landskapet.

En uttalad målsättning var från regeringens sida att försöka få ner skadeståndet ”marginellt, men inte obetydligt”. I något sammanhang nämndes mellan en och två miljoner.

1,2 miljoner euro kan ju faktiskt i sammanhanget sägas vara marginellt, men inte obetydligt. Framför allt är summan konkret och definitiv. Att avsluta på ett sätt som båda parter kan vara nöjda med stärker dessutom landskapets roll som avtalspart, speciellt i skärgårdstrafiken där entreprenörerna inte direkt står på kö för att driva linjerna.

Det kommer dock att finnas människor som ställer sig frågan ”vad skulle ha hänt om landskapet hade drivit ärendet till HD?”. Den kan ingen svara på med trovärdighet. Hade Högsta domstolen rent av öppnat hela frågan och reducerat skadeståndet till några hundra tusen? Hade domstolen ens tagit upp målet? Vi vet inte.

De som är kritiska till förlikningen kan med bestämdhet hävda att landskapet har betalat för mycket. Att den förra regeringens uträkningar som inte vann gehör i tingsrätten och hovrätten kunde ha skjutit hela skadeståndsanspråket i sank. Men de vet lika lite som resten.

Landskapsregeringen ville inte chansa. Och det var nog ett klokt beslut.

Däremot finns anledning att fråga vad som händer nu. När elhybridfrågan var som hetast lovades någon typ av genomlysning för att gå till botten med vad som har hänt. Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) sade så här i februari om varför det behövs: ”Det handlar om att se över om det är något konkret vi kan göra och det kom också upp i debatten om vi kan skärpa lagtingsordningen eller ändra lagstiftningen. Det handlar om att stabilisera institutionerna. Men det handlar också om ansvarsfrågan.” Och finans- och näringsutskottet kom strax efter fram till att en granskning ska beställas av en ”extern och oberoende part”. Nu har det reducerats till en tidslinje och dessutom har deadline flyttats fram.

Att landskapet vill gå vidare från den här soppan är förståeligt. Men finns något att lära av det här så borde man ta tillfället i akt.

Regeringen Sjögren har gjort rätt i elhybridfrågan. Nu gäller det bara att avsluta lika snyggt som den började genom att verkställa genomlysningen.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp