DELA

Raka besked bättre än jäv

Att jäva sig eller inte jäva sig, det var frågan.
Tobben Eliasson (C) valde det tidigare.
Det tycker jag var fel.
Jävsreglerna är på denna punkt glasklara. Han är inte formellt jävig. Han har ingen egen personlig vinning av ett beslut att förlägga golfbana på Stornäset. Hans son har ingen egen personlig vinning av det.
Tobben Eliasson har på intet sätt hymlat om sin åsikt i denna fråga. Av en politiker kan man rimligen kräva en enda sak; och det är att de har åsikter och står för dem, och jobbar det bästa de kan för att driva igenom sina åsikter.

Man kan givetvis ha olika åsikter om själva sakfrågan. Vad gäller Stornäset finns många, många frågetecken och hanteringen av ärendet har fallerat på många punkter, men som nyutnämnd näringsminister var detta Tobben Eliassons fråga att driva och hans strid att ta.
Att som första åtgärd innan han ens tillträtt sitt nya ämbete undandra sig det ansvaret var att böja sig för kritiken innan den ens hunnit uttalas, trots att han visste att han formellt har rätten på sin sida.

Detta är inget bra prejudikat för ett politiskt värv. Det man måste kunna lita på med politiker, ministrar i all synnerhet, är att de vågar stå upprätt när det stormar, och inte undandrar sig sitt ansvar exempelvis genom att hänvisa till en tveksam jävssituation.
Hur skulle det se ut om våra ministrar alltid när de får pisk, när de är oense eller när det är politiskt inopportunt tar till jävsreglerna för att slippa bestämma? Jo, inget blir bestämt, och ingen bestämmer.

Omstart, Tobben. Du har möjligen fel när det gäller Stornäset, men du har all rätt att jobba för det du tror på.

NINA FELLMAN

nina.fellman@nyan.ax