DELA
Foto: Stefan Öhberg

Public service ska komplettera, inte konkurrera

Det måste gå att debattera public service utan att fastna i frågan om nedläggning eller status quo.

Jannik Svensson, liberal lagtingskandidat, har under veckan som gått på insändarplats argumenterat för att Ålands Radio har spelat ut sin roll och därför bör läggas ner.

Argument som ”det är nya tider” och ”det finns så många andra mediekanaler som producerar innehåll” räcker inte för att motivera inskränkningar i Ålands Radios verksamhet. Att public service skulle ha spelat ut sin roll är inte heller en bild som många verkar dela.

Radions redaktionschef Camilla Karlsson-Hendersson motiverar Ålands Radios existens med att ägarkoncentrationen är stark i de lokala tidningarna. Det behövs, enligt henne, en opartisk och oberoende mediebevakning.

Ägarkoncentrationen är, som även tidigare påpekats på den här sidan, ingenting som påverkar tidningarnas journalistiska inriktning. Det som däremot kan bli en utmaning är att privata företag är beroende av att generera intäkter för att existera. Om intäkterna inte skulle täcka utgifterna blir det oundvikligen lapp på luckan förr eller senare.

Mot följderna av en sådan utveckling, hur otrolig den än verkar just nu, är public service en garant. Se bara på de ”vita fläckarna” i Sverige där områden som helt saknar journalistisk bevakning lämnar medborgarna att försöka källgranska påståenden på sociala medier om sitt eget lokalsamhälle.

Att nedmontera Ålands Radios journalistiska verksamhet för att det just nu är en bred bevakning av åländska frågor via de kommersiella aktörerna är att underbygga den långsiktiga demokratiska utvecklingen på Åland.

Men det måste gå att diskutera de principer för hur det offentligt finansierade Ålands Radio sköter sin verksamhet utan att tvingas till slutsatsen att det antingen är bra eller att det är dåligt – att verksamheten antingen ska läggas ner eller bevaras i sin nuvarande form.

Någonting som de två på orten utkommande tidningarna lyfte fram när det mediepolitiska programmet var ute på remiss är distributionssättet för radions nyheter. Att radion på sin hemsida publicerar nyheter med text och bild är att konkurrera med det privata näringslivet och försvårar möjlighet att få intäkter från detta format.

Enligt Sveriges kulturminister Amanda Lind (Mp) ska Sveriges Radio från och med 2020 fokusera på ljud och bild, text ska användas som ett komplement för att skapa förståelse. Under vår och sommar pågick en het ordväxling mellan Hufvudstadsbladet och Svenska Yle om samma ämne.

På Åland tycks en sådan diskussion ha blåst förbi, trots att det borde finnas många politiker som värnar det privata näringslivet.

Public service som har sin finansiering tryggad borde få ett tydligare uppdrag att satsa på den fördjupning som kompletterar det privata näringslivet i stället för att konkurrera med det.