DELA

Pub Bastun – en unik kulturinstitution

Pub Bastun, som drivs av föreningen Träffpunkt Ungdom är en av Ålands äldsta verksamma föreningar. På Bastun har föreningen genom åren bedrivit varierande verksamheter, men främst har det kretsat kring musik från kant till kant. Det skriver Träffpunkt Ungdoms sekreterare Nicolas Panisse i dagens gästledare.
Verksamheten styrs och organiseras av en styrelse som byts ut en gång om året. Allt som allt sitter det från år till år ett tjugotal medlemmar och suppleanter i styrelsen som innehar olika arbetsuppgifter och ansvarsområden som t.ex bandbokning och mediakontakt. Till den reguljära verksamheten hör förutom spelningar också onsdagspuben Tigerponny, där det ibland spelas musik, ibland spelas brädspel och ibland händer hemliga saker i städutrymmet.

Bastun-gemenskapen är märkvärdig på flera sätt: den driver en verksamhet året runt med ideell arbetskraft, den för samman människor av olika åldrar och klasstillhörighet och den har skapat ett kultur-och musikutbud på Åland som annars inte skulle finnas. Föreningen har genom åren haft hundratals medlemmar och styrelsen drar alltjämt till sig nya människor som vill vara med och driva föreningen. Bastun innebär givetvis olika saker för olika människor, men något som alla medlemmar kan skriva under är att Bastun alltid har varit ett ställe som förenar och uppmuntrar till individuell kreativitet.

För dem som är aktiva inom TU innebär Bastun kanske främst möjligheten att själv kunna främja den sortens musik man gillar. Vill man ha hit en artist som ingen annan, mer etablerad och kommersiell, inrättning ens skulle tänka på att erbjuda en spelning tar man kontakt med artisten och försöker åstadkomma en spelning på egen hand.
Denna ambition och viljan att arbeta för musiklivet på Åland har genom årens lopp skapat ett unikt artistutbud på Åland som ingen annan kan tävla med. I dag är den lilla lokalen ovanför Pommern dessutom ett av Ålands mest kända varumärken, ett ställe som såväl publik som artister vill återvända till. Har personligen träffat flera människor i Sverige och på fastlandet som antingen har besökt Bastun eller känner till stället via rykte, och det glädjer mig lika mycket varje gång att se hur stora ringar vår relativt sett lilla verksamhet med sin hängivna drivkraft kan skapa.

Bastun har även betytt mycket för de lokala musikernas utveckling – många åländska artister har tagit sina första steg på scenen innanför Bastuns väggar, och erbjudits en möjlighet att spela som annars inte skulle ha funnits. Det har länge varit ett av få ställen där det har varit givet att man som band får uppträda, oavsett genre, ålder eller tidigare erfarenhet. Tack vare Bastun har åländska artister fått möjligheten att utöva sin konst, utvecklas och få en publik. Utan den möjligheten för lokala talanger skulle dagens artistutbud och kompetens på Åland se helt annorlunda ut.

Vi som jobbar i föreningen hoppas kunna driva vår verksamhet i många, många år framöver och fortsätta erbjuda Åland den mångfald av musik som föreningen alltid gjort, och vara den knutpunkt för unga såväl som för gamla musikälskare som den så länge har varit.
Vi har sett vad Bastun betyder för så många, vi har glatt oss över den uppskattning som visats våra ansträngningar genom åren, och vi som arbetat inom och med Bastun upplever att det är en förening som är mer än sina beståndsdelar. Bastun är för alla, en öppen och tolerant miljö, och en kulturinstitution utan like. Man får hoppas att det i denna tid av nedskärningsiver finns politiker och beslutsfattare som inser hur viktigt det är för människor med en omgivning som främjar föreningsverksamhet, kulturskapande och ideellt arbete.

Det finns ett stort värde i att bevara lokala föreningar, att stöda olika verksamheter som ger mening och glädje i vardagen, och vi inom Bastun som sett vad ett givande föreningsliv ger sina medlemmar hoppas att vi kommer att ges förutsättningarna att fortsätta med vårt arbete och vår verksamhet ännu länge, länge till.

Nicolas Panisse
Sekreterare
Träffpunkt Ungdom