DELA
Foto: Erkki Santamala

Posten letar efter en ny roll

Postväsendet står inför en omprövning av sin roll i samhället.

Internet har tagit över som vår främsta informationsförmedlare, postens roll kommer i framtiden att vara någonting annat.
Postväsendet har funnits sedan 1638 och har sedan dess varit vår väg att kommunicera med omvärlden.

Brevets integritet är skyddad i lag och har skapat möjligheter för människor att kunna skicka information till varandra utan censur, det är en grundbult i vårt samhälle. I nästan 400 år har postens syfte varit det samma, även om volymen har ökat och nya tekniska framsteg har gjort postens väg effektivare. Posten har hanterat vårt informationsflöde.

Men de senaste 20 åren har digitaliseringen skapat en identitetskris för postväsendet. Internet konkurrerar nu med posten om att vara infrastrukturen för vårt informationsflöde. I det längre perspektivet är utgången given. Internet kommer att ta över postens roll som informationsleverantör.

Postlagen kräver att posten ska delas ut åtminstonde en gång varje arbetsdag, postiljonerna måste således ut på sin runda även om postvolymerna minskar. Då minskar intäkterna samtidigt som kostnaderna förblir oförändrade. Det är en svår nöt att knäcka.

I veckan meddelade Postnord, det svenska och danska postbolaget, miljardförluster och har begärt ett krissstöd på 5 miljarder kronor, cirka 525 miljoner euro. Den danska posten har tappat 90 procent av sin volym under 2000-talet.

Omfattningen av volymtappet är unikt i världen men den danska postgången har gått före sin tid i digitaliseringen. Danmark introducerade tidigt en digital postlåda till alla sina medborgare. Utvecklingen går åt samma håll i alla länder.

Men postväsendet har börjat hitta riktiga lösningar på ekvationen hur de ska förbli relevanta i framtiden.

Gårdagens bokslutskommuniké visar att Åland Post mår relativt bra, speciellt jämfört med motsvarigheterna i Sverige och Finland. En förklaring kan vara att postvolymerna inte minskar lika snabbt som i Sverige och Finland, volymerna har inte heller varit lika stora vilket gör tappet mindre i volym.

En annan förklaring är att Åland Post har flera ben att stå på, e-handeln och den åländska sorterings- och distributionsverksamheten har skapat goda förutsättningar för Åland Post att skapa intäkter. Och när Åland Post planerar sin framtid finns någon typ av facit att hämta från både Sverige och Finland som i större skala förhåller sig till samma omformulering av uppdraget.

Posten omprövar sin roll från att vara informationsleverantör till att bli varuleverantör. E-handeln inkluderar också allt fler affärsområden. Att leverera allt från paket till mat som köps över nätet blir allt vanligare, även om mathandeln inte hittills har växt lika snabbt på Åland som i Sverige. För posten är skillnaden inte stor på paket eller brev, samma processer används.

Postväsendet är mitt uppe i en av sina största förändringsprocesser sedan början på 1600-talet. Men posten kommer att hitta sin nya roll och fortsätta vara relevant även i framtiden.

Även om nya funktioner ersätter den traditionella rollen som infrastruktur av vårt informationsflöde kommer vi alltid ha behov av att få leveranser av varor.