DELA

Positivt med utveckling i Mariehamns centrum

Låt Eriksson Capital bygga åtta våningar på Torggatan 6. Att bygga på höjden är en vettig strategi i en stad.
I kväll tar stadsstyrelsen beslut om huruvida Eriksson Capital-ägda Nobel fastigheter Ab får byggnadslov för ett åttavåningshus på Torggatan 6, invid Magazin.
I huset planeras butiker, kontor, bostäder samt ett budgethotell – precis vad Mariehamn behöver alltså. Mera liv i centrum, mera butiker, mera centralt boende och äntligen en lösning för en tomt som i åratal gapat som ett tomt hål i en rad framtänder.

Kruxet är att Mariehamns stad då måste häva k-märkningen för den gamla telegrafen inne på tomten och dessutom tillåta att huset byggs två våningar högre än det maximalt tillåtna i Mariehamn.
I tjänstemannaberedningen föreslås att k-märkningen tas bort, men att huset byggs i sex våningar med ytterligare två våningar på det nuvarande Magazin-huset.
Eftersom detta är den typ av fråga som i allmänhet lockar tvärsäkra allvetare att uttala sig kan jag rekommendera alla intresserade en genomläsning av beredningen. Den är noggrant gjord, belyser alla aspekter från museibyråns bevarandeaspekt till hur skuggan från ett åttavånings-hus faller på Torggatan.

Det är en utmärkt grund för stadsstyrelsen att resonera ifrån när de fattar ett beslut som ändå är politiskt, som är en viktig framtidsfråga och som handlar om att prioritera olika värden mot varann.
Ska man uttrycka en åsikt kort och gott, så är det följande; Detta är en möjlighet Mariehamns stad inte ska missa. Om staden ska utvecklas måste den bli mera stad, med ett centrum där det händer saker både dag- och kvällstid. Även om stadsplaneringen i Mariehamn gjorts professionellt och med de bästa intentioner har resultatet vad gäller absoluta centrum varit halvdant, helt enkelt för att planeringen inte passat exploatörerna och fastighetsägarna och således inte lett till någon utveckling. Det har uppgjorts otaliga planer som alla strandat antingen på stadsplanemässiga begräsningar eller på en i sista hand bristfällig finansiering.

Om nu Eriksson Capital som de förespeglar kan räkna hem ett åttavånings-bygge, och dessutom har kända butikskedjor som visar intresse för staden, då är det ett tillfälle staden inte ska låta sig glida ur händerna. Den gamla telegrafen spelar en så marginell roll för stadsbilden i dag att det vore snudd på ansvarslöst att låta just den stoppa en viktig utveckling. Flytta den till annan plats, eller dokumentera noga och riv, men här måste det moderna livets krav ha företräde.

Inte heller stadsplanebegränsningen på sex våningar bör vara huggen i sten. Mariehamn är en liten stad, med mycket begränsad tillgång till tomtmark. Varför inte bygga på höjden, i torn om man så vill, och se till att göra staden attraktiv både för boende och handel?
Det är inte bara ekonomiskt vettigt, utan också miljömässigt att koncentrera boende och service där infrastrukturen finns, i stället för att ständigt exploatera ny mark när det knappt finns något att ta av.

Om ett företag som Eriksson Capital dessutom kan tjäna en hacka på bygget så är det ju, som Anders Wiklöf brukar säga, en win-win-win-situation. Även för alla andra köpmän i Mariehamn som inte vill se sig utkonkurrerade av stormarknaderna på Jomala-sidan.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax