DELA

Positiv utveckling i Ålands tingsrätt

En ökad öppenhet i behandlingen av sexualmål är nödvändig, och Ålands tingsrätt har tagit steg in på rätt väg.
I måndags föll domen i ett våldtäktsmål som behandlats i Ålands tingsrätt. Stora delar av behandlingen av ärendet, i princip allt utom målsägandes identitet och detaljer om hennes hälsotillstånd, var offentliga.
I sin motivering till beslutet att inte hålla rättegången bakom lyckta dörrar säger tingsdomare Gustaf Nymalm mycket som är värt att upprepa och fundera på.

Under många år har praxis varit, och är fortfarande i många domstolar, att sekretessbelägga alla sexualmål. Det har man gjort i ett förment försök att skydda offren, men det har också lett till att diskussionen och kunskapen om hur domstolar arbetar med dessa svåra frågor varit bristfällig.
Det finns en stark ovilja hos en del juridiskt kunniga och domstolar att ändra på praxis kring sekretessen. Kanske tycker man att offentligheten faktiskt är skadlig för offret, kanske vill man slippa svara på frågor och förklara beslut, kanske tycker man att allmänheten saknar tillräcklig kompetens för att bedöma den kunskap man får sig till livs.

Gustaf Nymalm skriver: ”Då den nya offentlighetslagen trädde i kraft 1.10.2007 var avsikten att öka offentligheten vilket framgår ur motiveringarna till lagen…” och ”En annan viktig strävan var att främja mediernas möjligheter att sköta sin uppgift att de facto förverkliga offentligheten vid rättegångar.”

Precis
som Nymalm vidare konstaterar var lagstiftarens avsikt att minimera de fall då en rättegång är helt eller delvis hemlig, därför att rättegångar i princip alltid ska vara offentliga och öppna.
Hemliga rättegångar är per definition ingen bra sak. Sekretess ska tillämpas bara när den måste tillämpas, och det ligger ett stort värde i möjligheten till insyn i hur rättsväsendet fungerar. Denna insyn påverkar lagstiftningen, den påverkar allmänhetens förtroende för rättsväsendet, och den påverkar domstolarnas arbete genom att ett ifrågasättande alltid skärper argumentationen.

Massmedia har en viktig uppgift i att förmedla vad som händer i våra rättssalar. Det är inte praktiskt möjligt för allmänheten att delta i alla domstolsbehandlingar, även om de vore intresserade. För att göra det jobbet bra och tillräckligt insatt måste media få tillgång till mesta möjliga information.
Det betyder naturligtvis inte att man publicerar all den information media har tillgång till, utan att man utgående från det som är offentligt gör en pressetisk bedömning av vad som är publicerbart.

Vad gäller sexual- och sedlighetsbrott är det särskilt viktigt att man kommer ifrån det tänkesätt där offret måste skyddas från skammen av förövarens brott. Det är inte offret som ska skämmas, och det enda sättet att komma åt problematiken är att prata öppet om det.
Det är också av största vikt att diskutera straffsatser, bevisvärdering, hur polisen arbetar med sexualbrott i förundersökningsskedet, för att så småningom utveckla både domstolsbehandlingen och lagstiftningen på detta område.

En eloge alltså till tingsdomare Gustaf Nymalm för ett klart och konsekvent ställningstagande. Här har andra domstolar och domare något att lära.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax