DELA

Positiv utveckling för åländsk inflyttning

I onsdagens Nya Åland kan man läsa en glädjande liten nyhet: Till Åland flyttar flest människor i Finland, relativt sett. Ålands befolkning ökar stadigt till följd av inflyttning.
Den naturliga befolkningstillväxten (antalet barn födda som överskrider antalet avlidna) ligger stilla. De flesta inflyttare till Åland kommer från Finland, förmodligen till övervägande del från det svenskspråkiga Finland.

En inte helt revolutionerande slutsats man kan dra av detta är att Åland i Finland upplevs som en bra plats att bo på.. I Finland går flyttströmmarna inte oväntat till Nyland och Birkaland, där storstäderna och arbetstillfällena finns.
Det är svårt att mäta vilka orsaker som främst ligger bakom inflyttningen, men det finns några som åtminstone är värda att nämnas.

Den första är språksituationen i Finland. Finlandssvenskar upplever att det svenska språkutrymmet minskar och känner sig obekväma och oönskade i ett sannfinländskt Finland där man måste kämpa för det som egentligen är en rättighet.
För Åland är det naturligtvis bra och bekvämt med högt utbildade människor med samma kultur och samma språk som inflyttare. För Finland är det en förlust och (utan att överdriva det faktiska antalet) en skam om invånare i landet känner sig tvingade att flytta av språkskäl.

En annan möjlig orsak är att Åland just nu har flyt med marknadsföringen av landskapet. Antalet artiklar, tv-program, sånger och skämt om Åland har skapat ett stilla bubbel, ett litet vichyvatten-pirr som är nödvändigt för att den där obeständiga auran av framgång och positivism ska fortplanta sig.
En region behöver helt enkelt låta och lukta framgång, så kommer den självmant.
Det verkar nästan som om turismmarknadsföringen av Åland inte lyckats riktigt med att få hit turister, men kanske i stället öppnat ögon för Åland som bostadsort.

En tredje orsak är arbetslöshetssiffran. Den är låg, och det finns en stor efterfrågan på människor med utbildning och inom specifika branscher. Eftersom Åland är så litet råder ständig brist på människor med högre utbildning och specialkunskaper, och dem rekryterar man från annat håll.

Parallellt med grannlandsinvandringen pågår en inflyttning från andra delar av världen som är nog så viktig. Det har sagts förr, men tål att sägas igen – om Åland vid den yttersta randen av Europa, mitt ute i havet, ska fortsätta vara en framgångsregion, då behöver vi ännu mera folk.
Vi behöver bli bäst i världen på att ta emot inflyttare, och vi ska och kan ha en integrationsstrategi som fungerar.

I faktiska tal är det inte så väldigt många människor det handlar om, och eftersom var och en som kommer hit är en potentiell tillgång för Åland är det ett rent nationalekonomiskt slöseri att inte göra det bra.
I
Trots så många monumentala integrationsmisslyckande i världen är receptet för framgång egentligen enkelt. Språk, gemenskap, jobb.
Allt talar för Åland.
Ändå är Mariehamn den enda kommun på Åland som tagit emot så kallade kvotflyktingar, och det var länge sedan sist.
Ändra på det, bästa kommuner. Det sitter folk i flyktingläger och bara väntar på att få börja sina liv och vara till nytta.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax