DELA
Foto: Stefan Öhberg

Politiker – varför diskuterar ni inte mer över partigränserna?

Den åländska ekonomin är på väg att gå på grund. Det konstaterar ett gäng veteraner på området som på frivillig basis tagit fram en färdplan.Men sedan de arrangerade det första politikermötet för ett år sedan har i princip inget hänt. Partierna har inte pratat ihop sig om situationen.Hur kan samarbetsviljan vara så svag i den åländska politiken?

Det var en synligt besviken Aktion 2021-grupp som i veckan presenterade en uppföljning på sin första rapport av det ekonomiska läget, denna gång med ett näringslivsperspektiv. Besvikelsen härrörde sig inte främst från den dystra ekonomiska utsikten – som är verkligt dyster – utan från bristen på politiskt engagemang.

Aktion 2021 sjösattes våren 2021 av initiativtagarna Mats Perämaa – tidigare finansminister, Roger Jansson – tidigare lantråd, Göran Djupsund – professor i statskunskap och Edvard Johansson – professor i nationalekonomi. Detta med anledning av det bekymmersamma ekonomiska läget för Åland. Gruppen presenterade våren 2022 en rapport som koncentrerade sig på Ålands offentliga ekonomi. Där kunde man bland annat konstatera att det offentliga Ålands årliga ekonomiska underskott ligger på cirka 30-40 miljoner. En hisnande summa.

I samband med det höll man förra våren ett rundabordssamtal för politikerna, där sju av åtta lagtingspartier deltog med två personer per parti, Åländsk demokrati deltog inte. Resultatet av samtalet var hemligt för att partierna skulle kunna närma sig varandra och hitta en gemensam problembild. Men hjälpte det? Nepp.

Ett år senare, förra veckan, hade man ett uppföljningssamtal dit man bjudit in alla partiledarna. De flesta partiledarna dök upp, förutom Centern som istället skickade finansministern och en lagtingsledamot och Obundna som inte skickade någon representant alls.

Det blev under mötet tydligt att inga partigränsöverskridande diskussioner förts sedan det första mötet.

”Det gör mig besviken att man inte är beredd att hitta gemensamma lösningar”, säger Roger Jansson.

Man kan inte annat än att uppgivet hålla med.

Man kan likna Aktion 2021:s inlägg i ekonomidiskussionen med det finländska tjänstemannainlägget ”Ett reformvänligt och hållbart Finland” som Finansministeriet publicerade den 8 december. Där kan man läsa att den finländska ekonomin måste stärkas med 9 miljarder euro under de två kommande valperioderna, antingen genom att skära ned utgifterna eller ta in mer skatt.

”Det är möjligt att styra in den offentliga ekonomin på ett hållbart spår, men åtgärder måste vidtas snabbt”, säger statssekreteraren Juha Majanen.

Det ekonomiska handlingsutrymmet kommer att minska utan korrigerande åtgärder.

Samma premiss gäller för Åland. Om inget görs och den negativa ekonomiska trenden fortsätter kommer vi i värsta fall behöva dra ner på välfärd och service. Det kommer inte ses med blida ögon av väljarna.

”Som invånare och skattebetalare kan man ställa det kravet att politikerna ställer om kursen om man ser att man är på väg på grund.” Det konstaterade Mats Perämaa på måndagens presskonferens.

Gruppen var enig om att förändring kräver politiskt samförstånd. Men vete gudarna om den åländska politiska jordmånen tillåter såna resultat att gro.

Från klimatmål till skärgårdstrafik – den samlade åländska politikerkåren har inte kunnat enas om mycket den senaste tiden. Ingen skillnad hur stora, viktiga och samhällsavgörande frågor det än handlar om.

Att tro att man nu tillsammans skulle kunna styra undan den ekonomiska skutan från grundstötning känns naivt. Men vi får för vårt eget samhälles skull hoppas att politikerna tar sitt förnuft tillfånga och diskuterar med varandra. Så svårt kan det väl ändå inte vara. Eller …?

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp