DELA

Politiker, bestäm er om Lilla holmens framtid

Det pågår just nu en namninsamling för att bevara djuren på Lilla holmen.
Många stadsbor upprörs och protesterar mot ett förslag i infrastrukturnämnden att som en sparåtgärd göra sig av med alla djuren utom de påfåglar som under många år varit en stilmarkör för Lilla holmen.
Fånigt och löjligt, finns det några som säger. Det är väl ändå viktigare med vård, skola och omsorg, fungerande vägar, själva grundservicen i en stad.
Om ekvationen vore så enkel, ekonomiskt eller mänskligt, så vore det lätt. Om djuren på Lilla holmen bara var en fråga om sentimentalitet och nostalgi så vore det helt rätt att bara skippa hela grejen, och satsa på nya saker.

Nu är det ju inte så. Mariehamn är en småstad, med en småstads fördelar och nackdelar. Till nackdelarna hör bristen på folkliv och samlingsplatser, ett magert utbud av aktiviteter för olika åldersgrupper, svårigheten att berätta för besökare och turister vad de egentligen ska göra i staden när de vandrat sina varv på Torggatan.
Till fördelarna hör närheten till natur och vatten, den goda ordningen och tryggheten i samhället, den höga servicenivån och de korta avstånden. Och, ja, Lilla holmen. En badstrand, en lekplats, djur att titta på och klappa, en toalett, en servering. Under en tid i livet är det allt en barnfamilj behöver och mäktar med.
Trivsel är viktigt, men tycks aldrig vara värt pengarna.

Det är en liten sak, djuren på Lilla holmen. Djurhållningen är ingen stor kostnad, och att spara in på den räddar inte stadens ekonomi.
Den stora hjälplöshet som uppenbaras av infrastrukturnämndens förslag och av politikers reaktioner på protesterna är däremot både stora och skrämmande.
Under det senaste året har man haft tid att utreda och hitta en privat lösning för Lilla holmen. Av de anbud som kom in blev intet, främst för att gammeltupparna Anders Wiklöf och Roger Jansson inte kunde komma överens, och Lilla holmens framtid står åter på listan över saker som kan sparas bort.

Var finns en vision i detta? Var finns en tanke om hur man kan utnyttja denna fina plats i Mariehamn till stadsbornas och turisternas glädje och gamman, och var finns den vilja att komma i mål med saker som skulle göra att vi inte får ytterligare ett ihåligt förslag som dras tillbaka på grund av en ilsken folkopinion, och sedan rinner ut i intet.

Snälla infrastrukturnämnd. Staden infrastrukturdirektör, den hårt ansatta Kai Söderlund, har släpat fram förslag efter förslag om hur man kan göra. Det är ni som ska bestämma. Kom till skott någon gång, och sluta för bövelen be folket om hjälp på Facebook. Vi har valt politiker för att de ska göra prioriteringar och ha visioner om vad som är bra för Mariehamn.

Om ni tror att Lilla holmen är obehövlig som annat än parkområde utan aktiviteter eller djur ska ni lägga ner det.
Om ni tror att det gynnar stadsbor och turism att det finns något annat där, utveckla och satsa.

Men sluta vela!

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax