DELA

Pluspoäng för öppenhet, Paf

Genom att öka transparensen kommer Paf att stärka sitt förtroende bland ålänningarna.

Men redovisningen av hur spelbolaget genererar sin, för Åland viktiga, vinst visar att det behövs en diskussion om hur Paf ska agera även i framtiden.
I fredags berättade företrädare för det åländska spelbolaget Paf hur bolaget tjänar sina pengar. Sammanlagt blev spelarnas förluster, exklusive vinster som betalades ut av Paf, drygt 98 miljoner euro under fjolåret. I redovisningen har Paf delat in sina förlorande kunder i fyra kategorier. De som på årsbasis förlorar mer än 30 000 (röd kategori), de som förlorar mellan 15 000 och 30 000 (orange kategori), de som förlorar mellan 8 000 och 15 000 (gul kategori) och de som förlorar mellan 8 000 euro och en cent (grön kategori). De vinnande spelarna är en femte kategori, cirka 30 procent av kunderna hade gått på plus när fjolåret summerades.

De röda spelarna, de som på årsbasis förlorar mer än 30 000 euro, har blivit färre. De utgjorde 0,2 procent av antalet spelare och förlorade sammanlagt 13,5 miljoner euro 2017. 2018 hade de röda spelarna minskat till 0,13 procent av den totala andelen. De förlorade fyra miljoner euro mindre under fjolåret jämfört med året innan.

De gröna spelarna, de som spelar för mellan 8 000 euro och en cent, är störst både till antal och till mängden pengar. De förlorade nästan 71,5 miljoner euro ifjol, en ökning med över fyra miljoner.

Paf meddelade också att bolaget har slutat rikta reklam till spelare som förlorar mer än 8 000, alltså alla grupper förutom den gröna gruppen. I och med förlusttaket på 30 000 euro blir dessutom de röda spelarna ett minne blott.

Att Paf, i enlighet med vad landskapet har bestämt, ska minska andelen potentiella problemspelare är positivt. Det visar också att bolagets evigt inhamrande av sloganen om att vara världens mest ansvarstagande spelbolag inte bara är tomma ord. Man är beredd att minska storspelarnas roll, även om det kan nagga på vinsten.

Men det största glädjeämnet är att Paf nu öppet redovisar hur intäkterna genereras. Att på riktigt öka transparensen är rätt väg framåt. Det kommer också bidra till att öka förtroendet bland allmänheten. Att kunna jämföra resultat över tid ger ett direkt svar på om spelbolaget klarar av att leva upp till de högt ställda förväntningarna att skapa så ansvarstagande vinster till allmännyttan som möjligt.

Det är även en vägvisare för andra åländska semioffentliga bolag. Bolag som befinner sig mellan offentliga och privata sektorn hänvisar ofta till affärshemligheter och begränsar insynen, men nu väljer Paf i stället att lätta på locket för att låta allmänheten kika in. Paf är ett föredöme och det kan förhoppningsvis skapa ringar på vattnet. Om Paf kan, varför skulle inte andra kunna?

Pafs öppenhet borde bli ett startskott för debatten om vilken roll ålänningarna vill att Paf ska spela i framtiden.

För trots att storspelarna har minskat något, både till antal och vinstgenerering betyder det inte att alla problem är bortblåsta. Kategorierna röd, orange och gul utgör 1,7 procent av det totala antalet spelare. De bidrog tillsammans med nästan 50 miljoner euro av Pafs totala vinst ifjol. Slår man ihop kategorierna orange och gul förlorar de cirka 40 miljoner euro i till den åländska allmännyttan. Kategorierna orange och gul är spelare som inte når förlusttaket. Det är förstås stor skillnad på att förlora 8 000 euro och att förlora 30 000 euro. Men årliga förluster i den storleksordningen är problematiska för många.

Det första steget till att antingen få bekräftelse på att ålänningarna är nöjda med sitt spelbolag eller ändra sin linje i enlighet med ägarnas vilja är att öppna upp och visa hur det faktiskt går till. Det ska Paf ha en eloge för.

Låt diskussionen börja.