DELA
Foto: Stefan Öhberg

Pinsam blunder i KST-upphandlingen

Att upphandla it-system är komplext. Men missarna i KST-upphandlingen kan inte skyllas på det.

I torsdags berättade Nya Åland att upphandlingen av Kommunernas socialtjänsts, KST, it-drift avbryts. KST behöver it-support på plats, vilket inte har funnits med i upphandlingsspecifikationerna. Inte heller någon så kallad molnstrategi fanns med.

Problemet uppdagades när Ålands digitala agenda, Åda, – det offentliga Ålands it-upphandlingsbolag – frågade en av anbudslämnarna hur de tänkte lösa supporten på plats varpå svaret kom att det inte ingick i upphandlingen.

Förseningen av it-driftsupphandlingen leder nu till en försening av ett program som ska hantera socialvårdsärenden. Styrelsen ber om ett års uppskov för att få igång projektet.

 

Att få ihop en ny organisation för hela Ålands socialvård har säkerligen många utmaningar, på ett generellt plan. Det finns säkert också många utmaningar gällande de system som KST behöver för att klara av att hantera känsliga uppgifter. Både KST:s direktör och Åda:s vd menar att det är svårt att ställa krav i upphandlingar. Så är det förstås.

Men i det här fallet handlade inte kraven om program som ska hantera sekretessbelagda socialärenden. Det hade funnits en större förståelse i sådana fall. Det handlade om it-support på arbetsplatsen och molntjänster vilket ju borde vara två av de första frågorna som en it-kunnig organisation borde tänka på.

 

Det är befogat att fråga sig vems ansvar det är att få med sådana här saker? Enligt Åda är det upp till KST att meddela vad organisationen behöver, sedan ska Åda översätta det till it-språk och genomföra upphandlingen. I KST-upphandlingen ingick all it-drift (servrar, databaser, arbetsstationer, skrivare med mera). Supporten av detta omfattande system borde ha varit en central fråga, det borde experterna ha förstått.

 

De som leder KST är antingen experter på socialvård, organisation och ledarskap eller har, som i styrelsens fall, ett politiskt mandat att leda verksamheten enligt ägarkommunernas direktiv. En sak som inte ska behöva finnas är it-kompetens nog att beställa fullständiga it-systemlösningar.

Ska det verkligen behöva vara KST:s förbundsdirektörs eller för den delen styrelsens sak att få till kravspecifikationerna? Åda är det offentliga Ålands it- och upphandlingsexpert. Därför känns det rimligt att ansvaret borde ligga på deras bord.

För att KSTska få ta del av landskapets samarbetsstöd måste man använda sig av Åda. Om det ska fortsätta så måste landskapsregeringen antingen specificera eller bredda uppdraget så att Åda inte bara tar emot beställningar av sina kunder utan också utreder vad som behövs för att kundernas önskemål kan uppfyllas. Som till exempel att it-support på den fysiska arbetsplatsen nog kan vara en bra idé.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp