DELA
Foto: Joakim Holmström

Peppa pojkarna – stigmatisera inte

Det är en mörk bild som målas upp när pojkars läsning – eller snarare brist på densamma – diskuteras.
Den oroande statistiken bör självklart tas på allvar, men samtidigt finns skäl att nyansera bilden något.

Forskning visar nämligen att pojkar visst läser, men att de delvis gör det på sätt som inte syns i statistiken.
Även om finländska elever alltjämt hör till världens främsta när det gäller läsning, visar resultaten från den nya Pisa-undersökningen, som publicerades förra veckan, på en negativ utveckling där läsförståelsen sjunker.

Anmärkningsvärt är inte minst att Finland uppvisar en av de största klyftorna mellan flickors och pojkars läsförståelse bland samtliga OECD-länder, och det faktum att hela 63 procent av de finländska pojkarna uppgav att de bara läste när de måste.

Siffrorna är problematiska, och det är viktigt att problemen tas på allvar. Det görs också, bland annat genom riklig forskning. Den visar inte minst att läsande fäder, och manliga läsförebilder i allmänhet, behövs för att få till en attitydförändring till läsandet, som av många killar anses töntigt.

Men det är också viktigt att inte måla med alltför mörka penseldrag. Att gång på gång basunera ut att ”POJKAR LÄSER INTE” riskerar att befästa social stigmatisering och i förlängningen skapa en självuppfyllande profetia. Det handlar också om vad vi pratar om när vi diskuterar läsning. Forskning visar exempelvis att många pojkar och unga män inte ser sig som läsare, trots att de exempelvis läser serietidningar och facklitteratur och lyssnar på mängder av ljudböcker.

”Unga arbetarmän anses läsa minst och sämst, och ser också sig själva som icke-läsare. Samtidigt kan de berätta att de lyssnar på en ljudbok om dagen när de sitter och kör skogsmaskin, vilket är intressant, för om man räknar med de här texterna har vi plötsligt arbetarmän som läser jättemycket”, säger Stig-Börje Asplund, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet, i en artikel i Svenska Dagbladet (15.3.2018).

Just det här uttryckte också en av de unga respondenterna, då undertecknad vid ett biblioteksbesök i våras intervjuade några killar med anledning av ÅSUB:s senaste siffror som visade en negativ utlåningstrend på Åland.

– Nä, jag är nog inte rätt person att tala med, jag är ju ingen biblioteksbesökare. […] Jag läser inte böcker heller. Då är nog ljudböcker mer för mig, att lyssna i stället för att sitta och läsa.

Här på Åland visar annars den senaste statistiken från ÅSUB glädjande nog att pojkar lånar böcker i samma utsträckning som flickor upp till 19 års ålder.

Men låt oss inte bli bekväma: när pojkarna blir män slutar de läsa. De åländska männen står endast för drygt en fjärdedel av alla vuxenlån. Jag har sagt det förr, men det tål att upprepas: Läs, gobbar, för ni behövs som förebilder!