DELA
Foto: Amanda Näsman<07_Bildrubrik>NYTT TANKESÄTT Paf:s nya lokaler ska skapa nya kontaktytor för medarbetare så nya idéer skapas. På liknande sätt har stora delar av IT-branschen byggt ett nytt ledarskap som står i tvär kontrast till det klassiskt finska ”management by perkele”.

Paf vänder perkele ryggen och litar på kontakter

”Management by perkele” eller ett ledarskap som lyssnar och en miljö som skapar kontakter på nya sätt? Hur ska företagen ta sig in i framtiden?
Stefan Lundberg skrev för leden en intressant krönika om ledarskap i Hufvudstadsbladet. Han var inte nådig i sin kritik mot den finska ledarkulturen i näringslivet, den som ofta kallas ”management by perkele”. I likhet med militära ledare som Hitler och Montgomery, som omgav sig av ja-sägare eftersom de inte ville höra avvikande uppfattningar, menade Lundberg att Nokias fall bidrog till samma form av ledarskap.

”Nokiakatastrofen avslöjade ett liknande tillstånd i vår kronjuvel. Trupperna leddes länge med skrik och diktat, mot undergång. Kari Kairamo och Jorma Ollila tillbads, av vissa kretsar, som gudar. Den senare ville man i något skede till och med utropa till president. Ett experiment som landet i alla fall undkom” skrev Lundberg.

Hans slutsats var att regeringen Sipilä styrs på samma sätt, som ett finskt företag med finsk ledarskapsfilosofi. Det är därför regeringsarbetet hackar.

Mot ”management by perkele”, om nu den formen får stå som symbol för ett hierarkiskt system där den högste chefens ord är lag och alla andra ska hålla sig på mattan, står den form av ledarskap som växt fram de senaste två decennierna. Inte sällan är det IT-branschen som stått för de tydligaste brytningarna med det gamla ”peka med hela handen”-styret.

Den amerikanska tidsskriften Forbes utser varje år USA:s bästa företag att jobba åt. De senaste sex åren har Google vunnit den utmärkelsen.

Laszlo Bock, Senior Vice President för personal vid Google, berättade för Forbes för ett par år sedan om deras sätt att skapa delaktighet bland personalen: ”Vi försöker ha så många kanaler där de anställda kan uttrycka sig, så att olika människor och olika idéer kommer fram på olika sätt.”

Trots att Google har en bit över 30 000 anställda, bygger man ständigt företaget för att så många idéer som möjligt ska komma hela företaget till dels, också de allra högsta cheferna. Man strävar aktivt efter att så många som möjligt ska delta i samtal, alla uppmuntras att mejla idéer också till den högsta ledningen.

Och man bygger sina arbetsplatser för att idéerna ska spridas. Ett exempel på detta, som kan tyckas som en simpel låneförmån men som är noga uttänkt, är den dygnet runt-buffé företaget står för för sina anställda. En tidigare Googlemedarbetare berättade för Quora.com varför detta är så viktigt för att företaget ska utvecklas: ”Det hjälper mig att bygga relationer med mina arbetskamrater”. Mer utförligt: i kafeterian träffar jag, och bollar idéer med, personer från andra avdelningar än min egen.

Googles sätt att jobba skiljer sig fundamentalt från det som Lundberg beskriver som Nokias sätt att leda. Och få skulle nog säga att det förra är sämre för företagets resultat än det senare.

Därför är det ofantligt spännande att se Paf:s nya huvudkontor ta form längs Nya Godbyvägen. I måndagens Nya Åland besökte vi bygget, och Googles och andra IT-jättars filosofi har tydligt genomsyrat Paf:s tankar kring sitt nya kontor. Nya utrymmen för att främja kontakter, ombytliga miljöer för att skapa kreativa områden inom samma ytterväggar – till och med avkopplingsytor där kraft kan hämtas för en stund.

Att göra som Paf och steg för steg skapa förutsättningar för en helt ny ledarskapsstil och en arbetsmiljö som stöder den är svårare än att bygga den från grunden som Google kunde göra. Men det är uppfriskande att landskapets främsta IT-ambassadörer går i bräschen för det moderna företagandet.

”Management by perkele” utbytt till ”management by medarbetare och kontakt”.