DELA

Paf kan inte lastas för spelares brottslighet

En person klarar inte av sitt spelande, stjäl pengar och spelar (eventuellt) upp dem. Är det spelbolagets fel?
Debatten kring bokföringssvindeln har snabbt kommit att handla om spelbolaget Paf, och dess sätt att ta ansvar för sina spelares vanor. Ryktet – och det är viktigt att komma ihåg att det ännu bara är rykten, förundersökningen är inte klar, inget åtal är väckt – säger att bokföraren spelat bort en stor del av de pengar som försvunnit från ett antal företag.
Om det är så att pengarna gått till att behaga ett spelberoende, vilken skuld eller skyldighet att slå larm har då Paf? Det är knäckfrågan i resonemanget.

Paf är utan skuld i det aktuella fallet, det är inte spelbolagets fel om en person råkar i personlig kris, stjäl och spelar.
Om man ändå anser att Paf har skuld i frågan har du och jag precis lika stor skuld. Varför? För att Åland anser att spelbolaget är viktigt, rätt och något som ska värnas. Och Åland, det är ju vi.
Landskapet stöder sitt spelbolag. Det stöder genom lagar och genom agerande. Ta bara striden kring Pafs vara eller icke vara i riket, där har landskapet stått för stora insatser för att visa att Paf har rätt. Har vi de lagar som uppenbarligen väldigt få anser felaktiga, då får vi också dela det eventuella ansvaret med Paf. Och i konsekvensens namn får vi då också ändra lagarna och lägga ned Paf.

Är det en bra idé? Självfallet inte.
Däremot ska också sägas att Paf kan ta större ansvar för kampen mot spelberoende i stort. Man borde sätta ett tak för hur mycket en spelare får satsa varje vecka. Man borde tydligare lyfta fram de tjänster man har för att förmå spelare att själva reflektera över sitt spelande.
Ett närliggande och gott exempel är Svenska spel, där varje spelare måste sätta en egen gräns för hur mycket man får spela för. Det kan förvisso vara en hög gräns, men det tvingar ändå spelaren att reflektera. Det går heller inte att höja gränsen direkt, utan det tar en vecka. Det hindrar impulsen.
Svenska spel är dessutom bättre än Paf på att lyfta fram sitt program för ”lagom spelande” på hemsidan. Där har det åländska bolaget en del att lära.

Men borde Paf i det aktuella fallet satt stopp för bokförarens påstådda spelande? Det är omöjligt för oss med begränsad insyn i ärendet att säga.
Däremot kan vi, du jag och Paf, kan skapa ett samhälle som bättre verkar förebyggande.

Jonas Bladh

jonas.bladh@nyan.ax