DELA

På sista raden ska plus och minus gå ihop

Kommer alla i vårt samhälle att kontinuerligt få det bättre?
Kan den utveckling fortsätta som vi sett, både globalt och nationellt under de senaste 100 åren, då den materiella välfärden de facto ökat för det stora flertalet, då medborgerliga och mänskliga fri- och rättigheter blivit självklara och då jämställdheten mellan könen blivit det givna om och ännu ouppnådda målet?

Detta är frågor som uppstår i kölvattnet av vårdstrejken. Den Tehy-anslutna vårdpersonalen har fullkomligt rätt i sin analys att de i relation till andra (manliga) yrkesgrupper med samma utbildningslängd och komplikationsnivå på sitt arbete är gravt underbetalda. De har rätt i att stora kvinnogrupper länge accepterat låga löner medan manliga dito inte gjort det, och därmed fått mer.
Utgången av strejken är ännu oviss.

Frågan är bara, finns det pengar nog i samhället för en kontinuerligt växande lönespiral, hur berättigad den än är, och vilka grupper som än berörs.
Svaret är faktiskt, nej.
Lika lite som evig tillväxt är möjlig, lika omöjligt är det att alla som nu anser sig lågavlönade inom en rimlig tid skulle kunna få mer. Eller, den enda lösningen är att vissa får mindre, att man helt enkelt degraderar en del av de grupper som hittills haft goda och för samhället kostsamma villkor.

Utopiskt? Förvisso inte. Processen är redan inledd. Till exempel privatiseringen av skärgårdstrafiken skedde som ett led i en kostnadsnedskärning och allmän nedrustning av trafiken till en nivå som i relation till andra samhällsfunktioner upplevs legitim. Genom privatiseringarna kan man kringgå tidigare etablerade arbetstider och -system som gav färjanställda med närmast obefintlig utbildning väldigt höga slutlöner.

Det som är utopiskt är förstås tanken att de som är riktigt högavlönade skulle skära ner på ökningstakten på sina löner eller bonusar. Eftersom marknaden styr värdet på produkten med precis samma logik som gör att Tehy nu kan sätta sådan kraft bakom sina krav, är det de som har specialiserade och eftertraktade kunskaper som kan sätta priset.

De som i framtiden behövs mindre, kommer att halka efter.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax