DELA
Foto: Sasha Freemind/Unsplash
Oron i att smitta någon annan som är i riskgruppen väger ofta tyngre än både oron för att själv bli sjuk och för eventuella ekonomiska konsekvenser, hur allvarliga de än är.

Oron för att smitta andra

För de flesta, utanför riskgrupperna, är det inte rädslan för att man själv blir sjuk som väger tyngst i dessa coronatider, utan att man oavsiktligt smittar någon annan.
Eftersom man kan smitta även som symptomfri så är det ännu viktigare att följa rekommendationerna.

Hälsoaspekten eller det ekonomiska, det är den knivsegg som alla världens politiker nu balanserar på när de tar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas de närmaste månaderna.

Det är också de två största orosmomenten i Åland Gallup. ”Att jag eller någon i min närhet ska bli svårt sjuk och dö” fick 38,1 procent av rösterna, medan 34,6 oroas mest av de ekonomiska konsekvenserna.

Men för många är inte virusets sjukdomskonsekvenser i sig det mest oroande. Det är samvetstyngande risken att man själv sprider den till någon i riskgrupper.

”Är jag verkligen frisk?” Den frågan är det många som ställer sig i desssa tider. Vad som annars skulle vara en harmlös snuva, huvudvärk eller halsont är nu fog för corona-oro. ”Alla med förkylningssymptom kan ha Covid-19” deklarerade hälso-och sjukvårdsdirektör Jeanette Pajunen på en av de otaliga presskonferenserna som hållits. Detta efter att det framkommit att ett flertal av de som konstaterats fått coronaviruset haft lindriga eller milda symptom.

Aldrig någonsin har man väl ifrågasatt sitt eget välmående så mycket som nu eller ursäktat harklingar eller nysningar i så hög grad.

Men i takt med att vi vet mer om viruset, desto svårare blir det att lugna oroskänslan ens med en frisk kropp. Tidigare sades det att en av fyra kan bära viruset utan att visa symptom. Tester som gjorts i Kina denna månad visar att två av tre inte haft typiska Covid-19 symptom. Vårdföretaget Attendo säger till SVT att de tror det i huvudsak är symptomfri personal i deras verksamhet som smittat äldre.

Även om man själv blir sjuk så kan man kan smitta innan viruset bryter ut i den egna kroppen. Inkubationstiden är i medeltal fem dagar, men kan vara upp till 14.

Det är bland annat på grund av dessa två orsaker, fördröjningen av sjukdomsutbrott och symptomfriheten, som smittan lyckats sprida sig så snabbt och så globalt.

Mitt i allt blev oroströskeln alltså ännu lägre. För den som nojat över eventuella kroppsliga fenomen har man nu mitt i allt inte ens en förkylnings-mätare att gå efter. Vem som helst kan i princip vara smittbärare, utan att man har en aning.

Nu ska man inte måla djävulen på väggen och stressa upp redan oroliga människor, men det visar ännu tydligare på hur viktigt det är att följa rekommendationerna, minimera sina sociala kontakter, sköta sin hygien och undvika folksamlingar.

Det kan kännas fånigt att stå en par meter bort när man pratar med grannen, eller att undvika att gå allt för nära någon i butiksgången, men i dessa tider får vi lägga uppfattning om ”fånigheter” åt sidan.

Oron i att smitta någon annan som är i riskgruppen väger ofta tyngre än både oron för att själv bli sjuk och för eventuella ekonomiska konsekvenser, hur allvarliga de än är. Det sägs att många av oss i slutändan kommer ha smittats, men vi får hoppas att kanske en del av smittspridningen till riskgrupperna förlängs tills att man har potenta läkemedel eller till och med ett vaccin. Det är därför av största vikt att i detta läget sakta ner smittan så att hälsovården inte blir överbelastad, för då finns risken att de svagaste lider.

Ja, det finns mycket att oroa sig för just nu. Och vi är bara människor. Det kan bli en farlig tvångstanke och en kanske obefogad skuld om vi låter oron för att smitta andra ta upp hela vår vardag och vår tankeverksamhet, men ett sätt att minska på den oron är att säkerställa att man följer rekommendationerna. Som en sjukskötare konstaterade på sociala medier häromdagen: ”Det är inte vi som är frontlinjen just nu, det är ni”.

Så ta det där extra avståndet, koordinera och planera matinköp för att minimera butiksbesöken, tvätta händerna i 20 sekunder. Minimera din inre sociala krets och träffas gärna utomhus.

Men kom också ihåg att fortsättningsvis ha kontakt med dina nära och kära i riskgrupper på andra sätt än fysiska. Ja, det är för deras skull många av dessa åtgärder vidtas, men de är också de som drabbas hårdast av isoleringen och ensamheten som följer.

Oron för att man själv eller någon annan ska bli sjuk samt de ekonomiska konsekvenserna av denna kris är svåra att tackla i sig, utan att behöva lägga till oron för att man själv spridit vidare smittan. Så var förnuftig. Välj det säkra före det osäkra.