DELA

Orimligt lång tid i ett rättssamhälle

Är det för mycket begärt att man ska få ett bu eller ett bä om sin framtid, sitt företag och var man ska bo? Inom ett år alltså.
Man tycker ju inte det.
Förra sommaren revs himmel och jord upp för Wirakarn Jordan-Srichoochat och Nick Jordan. Plötsligt var deras tillgångar frysta, de satt häktade under en lång period, blev tvungna att stänga delar av sin dittills framgångsrika verksamhet, och förlorade sitt goda namn och rykte.

Man kan med fog säga att familjens tillvaro slogs i spillror av misstankarna om människohandel, ett mycket allvarligt brott med stränga påföljder.
När Centralkriminalpolisen slog till mot Wirrans fanns anmärkningar om brott mot arbetstidslagstiftningen. Inget som CKP sedan dess låtit komma till allmänhetens kännedom har stärkt misstankarna om människohandel. De personer, thailändare och andra,som intervjuats efter händelsen, säger sig inte ha upplevt att de jobbat under slavlika förhållanden.
Arbetarskyddsinspektör Kristiina Linna sade i augusti ifjol att hon upplevde att krögaren agerat på de anmärkningar som gjorts, och att lönerna till de anställda år 2009 var ungefär avtalsenliga.

Något ytterligare måste det alltså finnas i Centralkriminalpolisens undersökning som motiverar att man lämnade den vidare till åklagare. Man skulle gärna veta vad. Särskilt som det nu tagit åklagare Roger Eriksson ett år att fundera på saken, medan familjen Jordan och deras företag befinner sig i ekonomiskt och socialt limbo. Inte friade, inte fällda. Inte åtalade, inte rentvådda.
Roger Eriksson säger: ”Det är en omfattande utredning och mycket att läsa igenom.”

En annan aspekt av hela soppan är de tre thailändska anställda som jobbar kvar på Wirrans, som envist hävdar att de inte blivit utnyttjade, som valt att jobba kvar och som varken får uppehållstillstånd på grund av den pågående processen eller har möjlighet att åka hem till Thailand på semester.
AMS-chefen Casper Wrede säger att man enbart fattat sitt beslut på basen av de inspektioner som arbetarskyddsmyndigheten gjort. Någon egen utredning har man inte gjort av de faktiska förhållandena. Inte sedan de uppgifter samlades in som ligger till grund för CKP-utredningen som ännu inte lett till åtal.

här ska det inte gå till i ett rättssäkert samhälle. Det tar för lång tid, det är för stora oklarheter och för många obesvarade frågor kring processen. Det är inte rimligt att människor ska sätta sina liv på is medan en åklagare funderar på om ett brott begåtts eller inte, när redan själva utredningen gjorts med så hårda nypor och så nedrivande effekter.
Åtala om det ska åtalas, så blir det ett slut på det.

Och, vänligen, utred om Wirrans Thai House har pengar att betala löner till sina anställda. Om inte, skicka hem dem. Om ja, ge dem uppehållstillstånd och frihet. Det enda som idag håller dem i slavliknande förhållanden är slöhet och stelbent byråkrati.
Vi kan faktiskt bättre än så här.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax