DELA

Optimal utdelning för åländska röster i EU-valet

Jamen, det blev ganska bra till slut.
Den enda åländska kandidaten i EU-valet blir Britt Lundberg (C), som ställer upp på Svenska folkpartiets lista, med stöd av Centern, Liberalerna och Moderaterna.
Socialdemokraterna valde att samarbeta med de finländska socialdemokraterna. Som motprestation för stödet får Åland löftet att en medarbetare i den socialdemokratiska gruppen särskilt ska jobba med Ålands-frågor.
Partiordförande Camilla Gunell (S) förklarar att det kan vara bra för Åland att ha flera vänner i Bryssel, och att det på socialdemokraternas lista finns flera svenskspråkiga kandidater.

De Obundna, som fört fram Elisabeth Nauclér som sin kandidat, valde när de inte fick stöd för henne, att dra sig ur EU-valet. De uppmanar sina väljare att rösta, men stöder ingen särskild.
Med andra ord splittras inte de åländska rösterna, men valet på Åland blir tämligen ointressant.

När det gäller utdelning för de åländska rösterna kan man väl säga att det nu optimerats. Socialdemokraterna har försäkrat sig om sympatier för landskapet hos Socialdemokraterna i Finland, som självklart tar plats i parlamentet.
Britt Lundbergs kandidatur betyder att Svenska folkpartiet fortsatt står i tacksamhetsskuld till ålänningarna, eftersom varenda röst är avgörande om Sfp ska kunna säkra en plats i parlamentet.
Det blir inte Britt Lundberg som kniper platsen, men hade Elisabeth Nauclér ställt upp hade det inte blivit hon heller.

Intressant är det förstås att det nya partiet i vardande, Moderat samling, inte förmådde stöda samma kandidat, lika lite som man var överens om nästan någonting i stadsfullmäktiges budgetbehandling.
Därtill valde alla de fyra partierna i landskapsregeringen tre olika lösningar för detta EU-val, som i det stora hela har väldigt liten betydelse för Åland.

Kanske är det just för att så lite står på spel som partierna kunde göra som de behagar utan större tryck från varandra, och därför som slutresultatet för Ålands del ändå blir ganska bra, oberoende av utfallet i valet.
Det man köpt är förhandlingskapital, eftersom en parlamentsplats helt enkelt inte fanns på bordet.
All heder åt Britt Lundberg, som ställer upp och gör slitjobbet.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax