DELA

Öppen strid bästa boten mot främlingsfientlighet

Finns det främlingsfientlighet på Åland?
Är invandringen ett problem – eller snarare, finns det problem med invandringen till Åland?
Ja, är svaret på bägge frågorna.
Självklart.
Om Jack Sjölund och Nils Manelius vill göra sig en politisk karriär på dessa två faktum, så väl bekomme. Sätt igång bara. Det är ett fritt land. Ingen har stoppat någon från att uttrycka sina åsikter, ingen har stoppat någon från att i demokratiska val vinna stöd för sina åsikter.
Om Manelius och Sjölund, som i senaste val fick 14 respektive 9 röster såg sig hindrade av medlemskapet i Obunden samling borde de ju ha gjort slag i saken långt tidigare, inte nu när nästa möjlighet ligger fyra år framåt i tiden.

Den viljeyttring som folket på Åland alldeles nyss gjorde var att i lagtingsval ge sitt stöd inte till främlingsfientliga kandidater, utan tvärtom till dem som är för ett öppet och inbjudande Åland. I presidentvalet röstade majoriteten av ålänningarna för Pekka Haavisto, en öppet homosexuell kandidat.
Stödet för xenofoba och homofoba politiker tycks således begränsat på Åland.

Det en öppen debatt och ett öppet samhälle betyder är inte att man inte får mothugg. Manelius och Sjölund tycks vänta sig respektfull tystnad, alternativt applåder, när de uttalar sig nedsättande om olika befolkningsgrupper, och känner sig kränkta och tystade när de får mothugg.
Sorry nu, men det är spelets regler. Tror man att man har rätt håller man på sitt ändå, man gnäller inte om att man inte får säga vad man vill.

Obunden samling är i dag ett parti i den politiska mittfåran. Man har ett partiprogram, man sitter i regeringsställning, man ska ta ansvar för ekonomi och samhälle. Självklart är det då dags att markera att man inte kan vara medlem i partiet om man hyser åsikter som inte på något sätt motsvarar partilinjen. Om något så borde den markeringen ha kommit tidigare.
Det betyder att det finns en öppning för ett nytt missnöjesparti i nästa val. Alla parlament har dem ju. På Åland har vi haft Rolle Bomans framstegsgrupp, vi hade Obunden samling under de första vilda åren, vi hade Ålands framtid under sin första mandatperiod.
Sen kommer alltid integrationen i den allmänna politiska ordningen.

En del kallar det utslätning, maktkorruption och annat fult.
Jag kallar det integration och kunskap. Det är precis samma process som behövs för att nyinflyttade från olika delar av världen ska finna sin plats och sin uppgift i det åländska samhället.

Att på allvar kunna ta ansvar för samhället som politiker betyder att man måste basera sina beslut på fakta, att man måste ta helhetsansvar, att man måste känna till konsekvenserna av sina handlingar. Att som inflyttad integreras i ett samhälle kräver nycklar, framför allt språkliga och sociala nycklar.
Det finns problem med invandring, problem som stammar ur misslyckad integration och illa hanterad arbetsmarknad. När de främlingsfientliga rösterna talar är det inte den gemensamma integrationsprocessen som problematiseras, utan invandrarna själva.

Det är kränkande och fult, och dessutom alldeles sublimt korkat.
Ska det blir något av ett nytt missnöjesparti på Åland, så måste det göras smartare än så. Men räkna med svar på tal.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax