DELA
Foto: Stefan Öhberg

Öka farten på cykelbanorna

Den förnyade Ålandsvägen är en fin tidig julklapp till alla fotgängare och cyklister.

Den är också en god referens för hur en cykelbana ska se ut.
Nu finns det plats för både cyklister och fotgängare på Ålandsvägen. Det är jämnt och fint med nedsänkta trottoarkanter för att smidigt kunna korsa gatorna. Framför allt är det ljust, även under den mörka tiden av dygnet. Man ser andra som är ute i trafiken och andra ser en – en förutsättning för att komma fram tryggt.

Med en ny, trygg och säker cykelbana som referens blir standardskillnaden till hur förutsättningarna för cyklister och fotgängare ser ut på andra ställen på Åland väldigt tydlig. Att bilarna prioriterats under lång tid står klart.

Landskapet har en målsättning att bygga ut cykelbanor längs alla huvudleder – vilket förstås är det första steget – men det kommer ta tio–femton år att nå. Det är många cyklister och fotgängare som, med hjärtat i halsgropen, ska ta sig fram på smala vägrenar under den tiden. Alternativt åker bil eller som stannar hemma i stället för att röra på sig.

Staden jobbar på att förbättra förutsättningarna för cyklisterna, till exempel blir det nu en cykelbana från hamnen längs Havsgatan. Staden har, precis som landskapet, en långsiktig plan för hur nätverket av cykelleder ska förbättras. Gott så, även om det kräver tålamod hos invånarna.

Det räcker ändå inte bara med en gång- och cykelbana. För att det på riktigt ska bli attraktivt att använda den behöver det även finnas tillräcklig belysning och en tillräckligt hög nivå på snöröjning och halkbekämpning.

Cykellederna längs huvudlederna underhålls av kommunerna och nivån på underhållet varierar. Jomala har satsat på belysning längs den nya cykelvägen intill Hammarlandsvägen till Kungsö. På samma vis som Eckerö satsat på belysning för sin cykelväg genom kommunen.

Goda exempel som flera kunde ta efter.

Att cykla och promenera är både hälsosamt och klimatsmart. Speciellt i staden, med sina väldigt korta avstånd, är det ett enkelt sätt att förflytta sig. För att inte tala om att man slipper problemet med att parkera.

Med tanke på att konditionsnivån sjunker och att vi behöver öka farten på klimatomställningen så vore det inte helt fel om man kunde öka takten på att skapa goda förutsättningar för fotgängare och cyklister. Det kommer att betala sig.