DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ödesdagar för nya självstyrelselagen

Tolv tvistefrågor avgör den nya självstyrelselagens framtid. Åland kommer knappast att få sin vilja igenom på alla punkter. Utsikterna för att få en ny självstyrelselag krymper därmed avsevärt.

För ett par veckor sedan gav justitie- och tillika Ålandsminister Anna-Maja Henriksson (SFP) ett besked till de åländska politikerna: det är nu eller aldrig. Då gav Nya Åland ledarsida lagförslaget en 50-procents chans att gå i mål. Nu, när tvistefrågorna har offentliggjorts (se nyhetsartikel på nästa uppslag), är utsikterna sämre.

”I detta skede kan landskapsregeringen inte rekommendera lagtinget att ge sitt bifall till propositionen. Ovanstående frågeställningar måste först få en tillfredsställande lösning”, skriver landskapsregeringen i sitt offentliggörande av sin förhandlingsposition.

Det är många stora tvistefrågor. I förhandlingar kan förstås mycket hända, men att landskapsregeringen får sin vilja igenom på samtliga tolv punkter är orealistiskt. Den avgörande frågan är hur många av dessa tolv frågor de åländska förhandlarna kan tänka sig att förlora och ändå föra fram lagen till lagtinget.

 

För att lagen ska kunna antas måste den godkännas av två riksdagar. För att nuvarande riksdag ska hinna godkänna förslaget måste det vara klart i januari nästa år. Det är en svåruppnåelig deadline. Därför sjunker nu sannolikheten drastiskt för att Åland och riket ska nå hela vägen fram.

Justitieminister Anna-Maja Henriksson varnade vid sitt besök för att det kan dröja 30 år innan en chans att förnya självstyrelselagen kommer igen. Det finns förstås inga belägg för att påståendet stämmer. Men frågan är hur länge de två förhandlingsparterna ska fortsätta utan att komma överens. Om tidsfristen nu passeras utan att man har nått fram till ett förslag är risken stor att revisionen av självstyrelselagen blir vilande åtminstone över nästa mandatperiod i riket.

 

Det nuvarande läget är förstås ett misslyckande. Inte specifikt ett misslyckande för Åland eller den här landskapsregeringen – utan ett misslyckande i relationerna mellan Åland och riket. Flera regeringar, både här och där, har inte klarat av att komma överens.

– Åland accepterar inte en lag som är sämre än den nuvarande, meddelade lantrådet och vice lantrådet under presskonferensen. Vad det sedan innebär är förstås en komplex fråga. Om Åland vinner eller förlorar på ett nytt lagförslag kan inte reduceras till några enskilda punkter i ett så stort lagpaket som det ändå handlar om.

 

Om det här projektet inte förverkligas kommer det att försämra relationen mellan Åland och riket, som redan nu inte är blomstrande. Den relevanta frågan från åländskt håll måste vara: vad vill Finland med sitt självstyrda landskap Åland?

I nuläget är svaret ytterst oklart.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp