DELA

Obunden oreda stoppar inte sammanslagningen

Det var inte så lätt som det verkade att slå ihop Moderater och Obundna.
För varje sten på vägen och varje avhopp minskar dessutom de obundnas relativa tyngd i det nya partiet, så att det så småningom kanske bara återstår ett tillskott av meriterade politiker till ett tämligen oförändrat moderat samlingsparti.

De som skapar oreda är inte en enhetlig grupp. Där finns obundna av den gamla stammen, som Bert Häggblom, med gammalt agg till Moderaterna och en position väldigt långt högerut på skalan, och där finns den socialliberala falangen, med bland annat avgående lagtingsledamoten Cita Nylund, den falang som åtminstone tidigare leddes av partiordförande Gun-Mari Lindholm.

Inom de Obundna finns kritik mot förfarandet, mot förslaget och mot Moderaterna. Det finns en misstro mot att obundna tankegångar, vilka de nu är, alls ska få gehör inom Moderaterna. Sist och slutligen är det inte så väldigt länge som Obunden samling varit ett parti i den sammanhållna bemärkelse som andra partier är.
De som grundade Obunden samling är, förutom den rätt smala grupp som blev proffspolitiker, ganska yviga och spretiga, och inte så lättstyrda som partiledningen kanske hoppades.

Möjligen är också detta en orsak till sammanslagningen, att partiets toppskikt av erfarna och kunniga politiker ville vidare, och helt enkelt inte kände tillräckligt stöd och engageman i ett parti som tappat kontakten med sitt lite vildvuxnare ursprung.
Gun-Mari Lindholm, Danne Sundman, Fredrik Karlström och Mika Nordberg kommer säkert att känna sig hemma i Moderaterna och tas emot som de erfarna och högprofilerade politiker de är.

Den flytten blir av, även om en mindre grupp protesterar, men alla hänger inte med, varken partiaktiva eller väljare. Kanske blir det rentav en ny utbrytargrupp, en Nya Obundna, på den yviga högerkanten. Sannolikheten att detta händer med den socialliberala falangen är mindre, eftersom där finns både Liberaler och Socialdemokrater att välja på för den som vill fortsätta vara politiskt aktiv.

En lågoddsare är det alltså att det kastas kärleksfulla ögonkast från flera partier mot de obundna som känner sig hemlösa i processen.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax