DELA

Nyttan måste vara prio ett

Samhället har ett problem. Det finns ett par olika åtgärder som kunde lindra problemets omfattning, men ingen avhjälper det helt. Vilken åtgärd ska man välja? Den dyraste? Billigaste? Den som gör störst nytta till ett rimligt pris? Det är förstås en avvägning, men den förnuftiga utvärderar åtminstone sitt val.

Sedan mitten av juli lever vi med gränsregler som innebär att fullt friska screenas för covid-19 vid inresa. Fullt vaccinerade och de med intyg på genomgången sjukdom slipper undan, medan andra ska testas. Upplägget fick kritik när det lanserades, framför allt eftersom det är ett urbota dumt upplägg att testa friska människor.

 

Nå, vi har nu levt med systemet ett tag. På Åland har man utvärderat upplägget och kommit till slutsatsen att nyttan är ”ytterst tveksam”. Det var inte oväntat, men en viktig analys. För det är så man måste jobba när man har problem att lösa. Man tittar på olika alternativ, gör avvägningar, väljer, lever med det en tid, utvärderar valet för att sedan se om det finns orsak att fatta ett nytt beslut.

Där står Finlands regering nu.

 

I måndags hade Åland besök av Finlands minister för nordiskt samarbete, Thomas Blomqvist (SFP). Han öppnade för att regeringen kan fatta nya beslut om den temporära lag som styr testningen vid gränserna. Bra så.

På mer konkreta frågor lämnades mer svävande svar, men så är det här inte heller ministerns bord.

Konstaterandet om den magra nyttan av testrumban har även per brev meddelats Social- och hälsovårdsministeriet – och Åland har fått ett svar (vilket inte alltid har varit självklart under pandemin, så det kan ses som ett plus i kanten). Vad står det i svaret? Absolut ingenting, mer än svävande skrivningar om ”helhetsbedömningar” och ”enhetlighet” och bedömningar ”så fort det är praktiskt möjligt”.

 

Vad har då rumban resulterat i på Åland? Fram till i söndags har den kostat staten (som lovat betala) knappt 500 000 euro. Antalet test i förhållande till antalet inresande och antalet som man uppskattat att borde (för att följa lagen) ta ett test stämmer inte överens. En grov uppskattning är att hälften låtit bli att ta test – vi har alltså en mängd människor som av okunskap eller medvetet brutit mot lagen.

Lagstiftningen har också resulterat i att åländska fotbollslag uteslutits från seriespel i Sverige, vilket social- och hälsovårdsministern, helt riktigt, kallat ett folkhälsoproblem, eftersom ungdomarna riskerar lägga av med idrotten. Det kan anses vara en petitess i sammanhanget, men fotbollsjuniorerna kan här få vara ansikte för alla de barn, unga och vuxna som riskerar lägga av med diverse hobbyer för att de inte kan utöva sina intressen på grund av statens tondövhet.

Testrumban har också hindrat en okänd massa, framför allt svenska, besökare att resa till Åland. Den ekonomiska smällen är av okänd storlek, men reell. Det har förvisso helt säkert även till viss del hindrat smittspridning, det ska noteras för rättvisans skull.

Testrumban har också lett till att det privata vårdbolaget Medimar, som sköter testningen på Åland, får sig tilldelat skattepengar. Det gynnar förstås bolagets ägare, men varje skattebetalare borde protestera. Finns det inte andra hål att stoppa skatteslantarna i?

 

Nu kommer vi till det riktigt intressanta. Hur många fall av konstaterad smitta har hittats? Efter 1 900 test hade man på Åland fått fem positiva svar, varav ett var konstaterad smitta och fyra var osäkra. Varje test kostar 195 euro, vilket ger en kostnad på knappt 400 000 euro per säkert fall. Är det motiverat? Känns det som en bra väg att fortsätta jobba? Nej och åter nej.

 

Vi lever fortsättningsvis i en pandemi, men vaccineringsgraden stiger och trots att även (delvis eller fullt) vaccinerade kan insjukna och eller sprida smitta vidare så är risken för allvarlig sjukdom betydligt lägre.

Vi går mot bättre tider, men vi kommer få leva med viruset ännu ett tag. Rent statistiskt kan vi sannolikt drabbas av dödsfall även på Åland, men vi måste väga åtgärdernas för- mot nackdelar mot varandra.

Eftersom staten inte verkar bry sig om att utvärdera sina beslut kan Nya Åland bjussa på utvärderingen av testrumban för Ålands del. Nyttan överstiger inte priset. Välj en annan, gärna bättre, åtgärd.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp