DELA

Nu tar centern upp kampen mot Ålands framtid

Nu höjer centern profilen gentemot Ålands framtid. Man tänker inte tappa fler röster till en självständighetsvision, som släpper in finskan på Åland.
Det rör på sig. På centerns möte i tisdags stod höstens val i centrum och den här gången tänker man inte tappa röster till diverse avknoppningar.
Att det finns orsak att se upp kan man sluta sig till av statistiken. När de obundna ställde upp i valet 1987 fick de 750 röster och två mandat. Centern tappade 640 röster och två mandat.
När Ålands framtid kom med för fyra år sedan fick gruppen 800 röster och två mandat. Centern tappade 300 röster – och två mandat.

Så rakt av kan man inte läsa statistik, rösterna rör sig också i andra riktningar. De gröna fanns också med en period och Ålands framtidsgrupp, som nu lägger av, har suttit med två perioder.
Men något säger siffrorna om utvecklingen. Och nu går centern ut med det kraftiga artilleriet. Ålands framtid vill förfinska Åland!
Det är så långt ifrån det Ålands framtid själv har sagt att man vill göra så om det argumentet går hem så kan Åf begrava alla visioner om att vara ett växande parti. För i så fall har man lurats.
Alltså får centern bereda sig på en rejäl fajt inför valet.
Att självständighet innebär att finskan får en starkare ställning på Åland har sagts förr, men Ålands framtid vill inte lyssna på det örat. Lilla Åland, som är stort nog att styra sig själv, skall inte behöva bry sig om minoriteter och deras rättigheter. Ungefär så har det låtit hittills.
De som vill ha självständighet tror eller hoppas att problemet kan viftas under mattan. Andra kanske inte tar Ålands framtid och visionen om självständighet på allvar och har därför inte ägnat frågan stor uppmärksamhet. Men nu kommer den.

Vill man så kan man säga att Åland inte kommer att bli självständigt på mycket länge för att omvärlden inte vill det.
I en mycket intressant artikel i Nya Åland den 30 juni i år säger fil.dr Kenneth Gustafsson att självständighet för Åland inte är realistiskt av säkerhetspolitiska skäl. Varken Finland, Sverige eller Ryssland vill vara med om det.
Det har varit väldigt tyst om den artikeln. Kanske var publiceringen mitt i sommaren inte ägnad att väcka debatt. Inget av självstyrelsepartierna har använt artikeln som argument mot Ålands framtid. Eller konstaterat faktum och pekat på att det bästa man kan göra är arbeta för en stark självstyrelse.
Varför? Kanske för att säkerhetspolitik inte intresserar vanligt folk. Det blir en abstrakt, litet ogripbar debatt om något som ingen här kan påverka.
Men om man går ut och säger att självständighet leder till att finskan stärks på Åland, då är folk med. Då kan de argumentera för och emot även om konventionerna om mänskliga och minoriteters rättigheter inte heller är helt lättfattliga.
Då kan vi få en debatt som heter duga och då kan någon vinna stort. Eller falla platt.
Om Ålands framtid börjar känna att marken ger vika under valplattformen så kan man alltid gå ut och säga att det man debatterar är pseudofrågor, eftersom Åland ändå aldrig blir självständigt. På grund av säkerhetspolitiken.
Men där är vi inte ännu.

HARRIET TUOMINEN

harriet.tuominen@nyan.ax