DELA

Nu pyr det in av sotningen i Hammarland

Hammarland har på många sätt varit en mönsterkommun på Åland i att hålla i sin ekonomi. När andra har investerat bort sig (som Finström till exempel), har Hammarland harvat sina investeringar i en sådan långbänk att de blivit av när det helt enkelt inte funnits något som helst alternativ.
Många kommuninvånare har förstås varit kritiska till servicenivån, och det har varit många strider kring både barnomsorg, äldreomsorg och skola, dessa centrala områden för kommunal verksamhet, men Hammarlands oftast centerledda fullmäktige och styrelse har varit benhård.
Inga excesser.

Nu vill kommunen gå in för att förlänga skolvägen för barn som ska åka skolskjuts, för att spara pengar. Hårt, kan man tycka. Eller så tycker man som kommundirektör Kurt Carlsson, att det inte är helt negativt att barnen får röra på sig lite ibland (Nya Åland den 2 april).
När sökarljuset riktas mot andra delar av kommunal verksamhet (förvisso av en politisk motståndare) blir man dock fundersam.

Kommunens starka man sedan många år, Lars Häggblom, är tillika kommunens sotare. Fortfarande, trots lagändringen 2006.
Det avtal som ligger till grund för den kommunala sotningen är reviderat senast i mitten på 90-talet, och det har enligt Kurt Carlsson inte funnits anledning att diskutera det sedan. Inte ens trots att lagen ändrat.
Att sotare Häggblom får betalt av kommunen för samma jobb som han fakturerar fastighetsägarna är inget man tyckt sig behöva diskutera, inte ens fast Lars Häggblom alltså är denna sparsamma kommuns mångåriga styrelseordförande.

Ett argument som framförts är att sotningen i Hammarland fungerar väldigt bra just för att man har den kommunala sotningen kvar. Tro det, om karln får betalt två gånger för samma sak.
Inte ens för sotningen av kommunens egna fastigheten räcker det med en betalning. Det jobbet faktureras också, liksom ospecificerad resekostnader inom samma budgetmoment.

Är det något lurt med detta? Har Lars Häggblom förfarit lagstridigt eller försökt sko sig på kommunens pengar?
Förmodligen inte. Förmodligen har saker bara flutit på som förut, och ingen har känt sig bekväm med att ifrågasätta förfarandet eftersom man då blivit tvungen göra det med en mångårig maktfaktor i kommunen, en som dessutom inte gjort sig känd för att bära silkesvantar.

Icke desto mindre är det fel. Särskilt illa sticker det i ögonen när Hammarlands kommun blir tvungen att spara ytterligare pengar på något som de flesta tycker är viktigt, samtidigt som man låter bli att korrigera något som under vägens gång blivit överflödigt och omotiverat.

Nä, korten på borde kommungubbar och -gummor i Hammarland. Finns det någon orsak att betala för kommunal sotning två gånger, fast den är privatiserad, så förklara det då. Annars får ni väl vackert be om ursäkt för att ni inte tänkte på det.
Annars får vi vatten på vår kvarn, vi som tycker att det finns mycket som talar för att det blir en bättre kommunal demokrati med större enheter. Klan- och mantalsmakt hör till det förgångna. Öppenhet, tydliga prioriteringar och regelstyrning till nuet.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax