DELA
Foto: Jonas Wilén

Nu kan Åland andas ut

Det var inte bara på Åland det drogs suckar av lättnad över beskedet i går att chipsfabriken blir kvar i Haraldsby. Det gjorde potatisodlare runtom i landet. Frågan är hur lång frist landskapet kan skaffa oss med de stödåtgärder som nu sätts in.
Om engagemanget skulle vara lika stort på andra håll i landet som på Åland så skulle landet inte befinna sig i ekonomisk kris.

Ungefär så sade Orklas vd för Finland Pasi Flinkman när han i går kunde meddela att fabriken får fortsätta. Man kan förmoda att berörda ministrar log belåtet. Men Flinkman lät inte heller missnöjd på minsta sätt. Varför skulle han, när han nu har lyckats förhandla ner kostnaderna för en redan lönsam och välfungerande anläggning.

Han lovade också att satsningen är långvarig. Men vad är ”långvarig” i dagens värld? Fem år? Det är drygt tio år sen Orkla köpte upp Chips och många var då oroliga för framtiden – inte helt utan orsak, som det nu visade sig. En liten chipsfabrik på Åland väger lätt inom den stora Orklakoncernen. Men å andra sidan kan knappast någon i dag säga hur en liten chipsfabrik på Åland hade klarat sig ensam i konkurrens med jättarna.

Nu satsar landskapet på stödfunktioner så att odlarna kan sälja sin potatis billigare än i dag. Det var antagligen nödvändigt för att ha kvar fabriken. Men på lång sikt skulle man önska något mer, något annat. Chips är inget världen behöver för att överleva. Djupfryst potatismos i all ära, men det känns inte revolutionerande nytt – vilket det var en gång i tiden!

I riket har ett par forskare (kvinnor!) tagit fram en helt ny, proteinrik vegetarisk produkt gjord på havre och baljväxter. Tillverkningen är i gång i liten skala, men forskarna räknar med efterfrågan globalt!

Den här produkten har inte tagits fram i stora laboratorier utan mer eller mindre hemma i köket. Så vad hindrar att det satsas litet på forskning i Haraldsby med tanke på framtiden. Potatis är det man kan, men det kanske går att processa också andra grödor, grödor som lämpar sig för odling på Åland. Frityrkokta lökringar, rödbetschips?

Orkla klarar sig utan Åland, har man förstått. Och Åland klarar sig utan Orkla, men på kort sikt inte utan fabriken i Haraldsby – det handlar om alltför många människors utkomst. Så när alla har pustat ut efter den här pärsen och samlat ihop krafterna igen, då behöver någon ta sig an problemet så att Åland framöver har åtminstone en rimlig chans att undvika liknande hot i framtiden.

Kanske går det att intressera Orkla för att utveckla nya produkter, nu när man inom koncernen har sett den åländska viljan.