DELA

Nödvändigt med öppenhet också i kommunpolitiken

I Helsingfors har alla gröna och Socialdemokratiska fullmäktigeledamöter publicerat sina bindningar till företag, organisationer och intressegrupper.
Samma sorts öppenhet borde tillämpas här.

En förutsättning för en god demokrati är en medveten väljarkår. Möjliga åtgärder som kan öka förutsättningarna för väljarna att informera sig om kandidaterna förtjänar seriöst övervägande. Inte minst inför höstens lagtings- och kommunalval.

Förra hösten publicerade alla fullmäktigeledamöter för De gröna i Helsingfors sina bindningar till organisationer, företag och intressegrupper. I Hufvudstadsbladet (10/7) säger de att proceduren bör göras obligatorisk för alla landets fullmäktigeledamöter.
– De utövar en så betydande makt att det är motiverat att känna till deras bindningar, säger gröna fullmäktigegruppens ordförande Mari Puoskari.
De åländska kommunerna skulle kunna gå i bräschen för en implementering av sådana öppenhetsrutiner.

I ett litet samhälle är det mer vanligt än ovanligt att en och samma person har uppdrag hos eller förbindelser med olika företag och organisationer. Ofta är det just den sortens aktiva, ambitiösa och drivande personer som söker sig till politiken. Det är bara bra – man ska akta sig för att misstänkliggöra politikers bindningar. Tvärtom är det ett sundhetstecken att folkets företrädare inte enbart lever i politikens värld, utan också verkar i andra sektorer. Det ger en förståelse för hur civilsamhället fungerar och vilka villkor som gäller.

Öppenheten är viktig just eftersom vi vill att våra politiker ska kunna vara aktiva också utanför politiken. Genom öppenhet nås förtroende, och ingen väljare behöver vara osäker på vilka bindningar kandidaterna har. Idag när vissa, som De gröna och Socialdemokraterna, offentliggör listor över sina ledamöters bindningar medan andra inte gör det blir frågan lätt ett slagträ i valrörelsen. Det är bland annat därför Kommunförbundet i Finland vill se en klarare lagstiftning med tydliga riktlinjer för öppenhet som alla ledamöter kan följa.

Det kan förstås aldrig garanteras att politiker inte har dolda motiv. Vän- och släktskapsband, religiösa och moraliska övertygelser eller allmänna fördomar kan påverka agerandet i lika stor utsträckning som styrelseuppdrag eller aktieägande. De är människor likt vilka som helst. En obligatorisk publicering av bindningar skulle emellertid vara ett nödvändigt steg mot en mer öppen och transparent politik; det handlar sist och slutligen om demokratins hälsa, något som är lika relevant på kommunal som på riksnivå.
– Den allmänna samhällsutvecklingen är att medborgarna vill veta mer om makthavares bindningar oberoende på vilken nivå politiken förs, säger Lauri Karvonen, professor vid Åbo akademi, till HBL.

Arbetet för öppenhet bör föras kontinuerligt för att öka medborgarnas insyn i politiken och politikernas transparens. Det hade varit glädjande att se fullmäktigeledamöterna i de åländska kommunerna följa exemplet från Helsingfors gröna och socialdemokrater och visa att de tar öppenhetsbehovet på allvar. Någon lagändring inför höstens val finns det inte tid för, men för alla som inte känner att de har något att dölja är det fritt fram att på eget initiativ publicera sina bindningar.

Axel Kronholm