DELA

Niinistö – en president för alla finländare

Nu är den nya presidenten installerad. Hoppas han kommer ihåg att tala mer svenska än han hittills gjort.
Så har republiken en ny president.
Sauli Väinämö Niinistö är Finlands tolfte president, vald under demokratiska former och med betryggande majoritet.
Så långt allt väl.

Tarja Halonen, i dag förhoppningsvis en lycklig pensionär, har under två långa presidentperioder varit en för Åland och svenskan i Finland bra president. Hennes fokus på minoriteters och kvinnors rättigheter har inte bara lyft fram svenskan, utan också till exempel homosexuellas rättigheter.
Att hon var landets första kvinnliga president var en stor sak när det hände. I dag är det inte det, och bara det är en seger som är desto större för att det i dag är obegripligt att den behövdes.

Sauli Niinistö tillträder ett svagare presidentämbete än sin företrädare. Hans roll som president blir mer ceremoniell och symbolisk, mer sammanhållande och övergripande än förut. Presidentskapet är fortfarande viktigt, men den riktiga, lagstiftande och verkställande makten ligger nu stadigt förankrad hos riksdag och regering, precis som det ska vara.
Kanske är det den självklarheten som ska växa fram under den kommande presidentperioden, att landet faktiskt inte längre behöver en ”stark ledare” som president.

Det å sin sida betyder att presidentens roll som sammanhållande och identitetsbyggande faktor blir viktigare. Sauli Niinistö har betonat att han vill bli en hela folkets president, och att partipolitiken nu ligger bakom honom. Han har inkluderat de svenskspråkiga i landet, men de tillfällen då han i offentligheten tackat sina svenskspråkiga väljare eller talat till landets svenskspråkiga har varit få.

Låt oss hoppas att Niinistö, när han växer in i denna nya roll, förmår bredda spektret och utnämna rådgivare som påminner honom om att den finländska verkligheten består av finlandssvenskar, ålänningar, romer, samer, somalier, thailändare, ryssar, en hel brokig skara av människor som vill känna sig delaktiga på sina villkor.
Lycka till, Sauli Niinistö.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax