DELA

Nej, vi ska inte skjuta vår landskapsfågel

Det finns ett socialt tryck för att begränsa havsörnsstammen, men politikerna har EU:s fågeldirektiv att förhålla sig till.

Utan insatser kunde Ålands landskapsfågel i dag vara utrotad. Så sent som på 1960- och 1970-talen var situationen akut då miljögifter ledde till massdöd bland fullvuxna örnar och att få ungar kläcktes. Att örnen gått från utrotningshotad till livskraftig är en framgångssaga.

Den allt kraftigare havsörnsstammen utgör i dag ett reellt hot mot ejdern och andra sjöfågelarter. Den enes död är den andres bröd, som det heter.

Åland Gallup (3.10.2019) bekräftade det som redan synts i insändare och politiska uttalanden. Bland de 1 031 gallupdeltagarna tycker sex av tio att havsörnsstammen borde begränsas. 20 procent kan inte ta ställning och 20 procent säger nej. Den breda viljan går över alla åldersgrupper, stad och land, kön och de flesta av de politiska partierna.

Bara bland Socialdemokraternas och Hållbart initiativs väljare finns det, enligt gallupen, ingen majoritet för begränsningar. Det är i sig ingen överraskning med tanke på partiernas miljöprofil, och för Socialdemokraternas del partiledare Camilla Gunells tydliga besked i frågan: Skyddsjakt skulle tveklöst leda till domstolsprocess och begränsade åtgärder är inte heller enkla att åstadkomma.

Det sociala trycket på begränsningar kan bli svårt för politikerna att hantera då EU:s fågeldirektiv begränsar deras manöverutrymme. Skulle Åland tillåta skyddsjakt eller andra åtgärder, så som att störa häckningen eller undantag från fredningen av boträden, är bevisbördan landskapets ifall EU-kommissionen misstycker. Att nu börja skjuta av den en gång akut utrotningshotade landskapsfågeln rimmar illa och Åland behöver inte en till domstolsprocess på halsen.

Frågan är också om skyddsjakt ens skulle vara framgångsrikt. Nej, menar Jouko Högmander, ordförande för WWF:s havsörnsgrupp, som i Åbo Underrättelser (2.10.2019) kallar de åländska utspelen i frågan för populism.

”Ingenting blir bättre av att skjuta 50, 100 eller 200 örnar. Fåglarna rör sig över landsgränserna och om ett revir skulle tömmas på örnar flyttar det snabbt nya dit. Jakten skulle inte ha någon inverkan på ejderbeståndet”, säger han till tidningen.

Skulle man däremot sluta lämna slaktavfall och under vintertid fiskrens ute som föda till örnarna skulle stammen minska genom en ökad vinterdödlighet, menar Högmander.

Den i våras av landskapsregeringen klubbade förvaltningsplanen för havsörn föreslår skrämseltaktiker och försök har gjorts med drönare. Så låt oss gå den mjuka vägen fram.

Att med hårdhandskar försöka rubba på naturens gång har oftast visat sig vara mer dumdristigt än nödvändigt.