DELA
Foto: Johan Orre<07_Bildrubrik>STÄNGT Vårdö kommuns Anders Englund (vänster) och Jarl Danielsson kommer, tillsammans med övriga ledningen i kommunen, inte att tillåta allmänheten tillträde till mötet med Andreas Johansson. (Bilden är från ett tidigare tillfälle)

Nej nu blev det ju fel igen…

Demokratin i Vårdö är ute på irrvägar, mer får inte kommuninvånarna veta.
Turerna kring Vårdös blivande (?) kommundirektör Andreas Johansson blir allt märkligare.

Efter att rekryteringsgruppen, som består av kommunfullmäktiges ordförande och vise ordförande, Anders Englund respektive Susanne Nordberg, samt kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, Jarl Danielsson och Mikael Lindholm, till slut kommit till insikt i att det är problematiskt att anställa en tidigare talesperson för en högerextrem organisation som kommundirektör ville man visa att man agerade. En insändare skickades till tidningarna. Nu skulle det bli ordning på torpet.

I insändaren skrev rekryteringsgruppen:

” Vårdö kommunfullmäktige och styrelse samt kommuninvånarna tar starkt avstånd från alla typer av extrema och diskriminerande rörelser. Vi arbetar för en kommun där alla kommuninvånare är lika värda. Vi är en öppen och mångkulturell kommun där alla världsmedborgare kan känna sig välkomna.

När vi nu fått nya fakta på bordet kräver vi, att Andreas Johansson möter styrelsen och fullmäktige och offentligt bekräftar att han tar avstånd från de extremistiska rörelser han tidigare varit aktiv i.”

Det finns några nyckelpunkter i de där fyra meningarna. Den första är att man bekräftar att Andreas Johanssons bakgrund inte blev känd under rekryteringsprocessen. Den andra är att man kräver svar, och därmed skapar lite utrymme mellan rekryteringsgruppen och sin blivande kommundirektör. Luft som, trodde nog många, skulle leda till ett nytt val av kommundirektör.

Den tredje punkten är ordet ”offentligt”. Det brukar vara ett bra sätt att hantera en kris, att göra det så offentligt det bara går. Transparens är alltid konspirationens motpunkt. Har du att hantera en kris – gör det så öppet det bara går. Låt frågorna hagla, besvara dem alla. Sedan brukar man kunna gå vidare, då har alla berörda fått vara med.

Vårdö kommun tror uppenbarligen inte på det sättet att hantera kriser. För trots att rekryteringsgruppen själv alltså KRÄVT att Johansson OFFENTLIGT tar avstånd från sina tidigare åsikter, stänger man i kväll in sig i slutet rum, håller ett möte utan protokoll och låter ingen få insyn.

Det är krishantering av helt fel sort. Det kommer inte att lösa Vårdös kris, och det kommer inte att ge Andreas Johansson (om han nu tillträder som kommundirektör) den arbetsro som jobbet fordrar.

I tidningen Åland hänvisar Jarl Danielsson till den representativa demokratin, att kommuninvånarna väljer sina företrädare att rösta åt dem. Helt rätt, men ingen har krävt en folkomröstning. Däremot är offentliga möten synnerligen vanliga i nordisk demokrati. Offentliga utfrågningar inte alls ovanliga. Tvärt om hör det till vår demokratiska tradition att så långt som möjligt göra offentliga handlingar och möten tillgängliga för medborgarna. Offentlighetsprincip, ni vet.

Man undrar vad kommunledningen i Vårdö är rädd för. Att erkänna att man gjort ett misstag, eller möjligen ett dåligt jobb i rekryteringen?

I kväll sätter sig de styrande i Vårdö i ett slutet rum och pratar med Andreas Johansson. Vad som faktiskt sägs i rummet kommer vi inte säkert att veta, invånarna i Vårdö får därför inte heller veta om, eller hur, Andreas Johansson kommer att ta avstånd från den ideologi han tidigare stred för och som han för bara någon vecka sedan i Nya Åland menade inte var så extrem.

Det är dålig demokrati.