DELA

När strömmen går får man öva på självförsörjning

Var ska kraften tas?
Efter en dag med upprepade och långvariga strömavbrott under onsdagen ställer man sig naturligt frågan: Är vi tillräckligt väl rustade? Är vårt samhälle för sårbart, är våra system för bräckliga, har vi gjort oss för beroende av elektricitet/elektronik/kaffe/internet?

Svaret är förstås ja. Självklart är vi sårbara, eftersom vi är så ytterligt beroende av sårbara system som kan gå fel på flera olika sätt. Självklart är vi inte tillräcklig förberedda. Självklart borde vi dricka mindre kaffe så att vi inte skulle bli så griniga när vi blir utan..

Mer hoppingivande är det att fundera över följande: Nästan allt fungerar, för det mesta. Det finns tillräcklig kunskap i de olika organisationerna för att få upp strömmen igen, relativt snabbt. Även om vi blir utan kaffe så går vi till jobbet. Vi klarar oss, även om vi gnäller. Inga liv har gått till spillo.

Om det är något vi behöver jobba med, förutom det självklara att ha alla reservsystem i bäst möjliga skicka för rimliga pengar (ja, självklart är det en faktor), så är det hur vi ställer oss till och klarar av oförutsedda händelser och problem.
Vi har, kanske i alltför hög grad, lärt oss att det finns andra som tar hand om våra behov, som ser till att vi hålls varma, mätta och uppkopplade. När systemen fallerar blir vi hjälplösa, och när vi blir hjälplösa blir vi, ursäkta nu, griniga.

Kanske kunde man minnas följande:
– Ingen med ansvar för energiförsörjningen vill att det ska bli strömavbrott.
– Ingen vill göra ett dåligt jobb, och de som jobbar med saken vet förmodligen mer om problemen än någon annan.
– Det är inte hela världen, faktiskt, om man får nöja sig med en macka till lunch eller äta frukost i stearinljus.

Kort sagt, vi kan inte alltid utgå från att allt fungerar, och när det inte gör det så är det också på vårt eget ansvar att överleva.
För att riktigt moralisera; Största delen av jordens befolkning lever hela sina liv under strängare och mer desperata förhållande än vi på Åland i onsdags, både strejk och strömavbrott inräknade.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax