DELA
Foto: Stefan Öhberg
Både att sjunga och lyssna på musik gör gott för hälsan. Dags att få kulturbesök utskrivet som recept av doktorn? På bild Ålands Projektkör.

När får vi kultur utskrivet på recept?

En övergripande strategi fram till 2030. Äntligen tas ett helhetsgrepp för kulturfrämjandet på Åland. Men det som saknas är en mer direkt koppling till hälsa, något som är ett hett ämne i EU just nu. Kultur kan faktiskt användas både förebyggande och lindrande för en rad hälsoproblem.

Kulturpolitik seglade oväntat, men behövligt, upp som en valfråga i höstas. När det första förslaget till kulturstrategi gick på remiss i september strömmade svaren in, med både kritik och förslag. I samband med detta bildades även Ålands första intressegrupp för professionella kulturutövare. Under en livlig paneldebatt i oktober grillades kandidaterna om bland annat stödpengar, kulturens egenvärde, kulturarv, bättre villkor för professionella utövare samt förstås sorgebarnet Alandica.

Nu, ett halvår senare, presenterades alltså en stött och blött kulturpolitisk strategi. Kultur är ett brett och spretigt område och man gör sitt bästa i dokumentet med att identifiera övergripande mål som omfattar bland annat bättre arbetsförhållanden, utvecklad kompetens, ekonomisk tillväxt för branschen, tryggad återväxt, ökad attraktionskraft och etablering av en samlande plattform för konst- och kulturutövare. För att nå målen vill landskapsregeringen samla in bättre statistik, ha träffsäkrare stöd, uppdatera lagar och förordningar, facilitera mer samarbeten och erbjuda fortbildning samt erfarenhetsutbyten. Det finns också ett stort fokus på att tillgängliggöra kultur för barn och unga.

Det är ett efterlängtat och maffigt dokument med goda ambitioner som sträcker sig fram till 2030.

– Den här regeringen kommer inte att genomföra allt. Men strategin anger riktningen, sade utbildningsminister Annika Hambrudd (C) på onsdagens presskonferens.

En aspekt av kulturkraft saknas dock i det drygt 20 sidor långa manifestet; kulturens direkta koppling till hälsa och möjligheterna att inkludera det som en viktig del av den åländska hälsovården.

Visst omnämns välmående på flera ställen och det lyfts hur viktig kulturen är för både fysiskt och mental hälsa. Men hur kan det i praktiken realiseras och understödas inom ramen för hälsovård? Hur kan vi införliva kultur som en viktig och erkänd del av ett hälsosamt liv?

Inom ramen för det nyligen avslutade EU-projektet ”Culture for health” (kultur för hälsa) sammanfattades bevis från över 300 vetenskapliga studier som visade på konsten och kulturens positiva hälsopåverkan. Bland annat kan man genom att måla och teckna minska psykiska besvär. Dans och museibesök kan hjälpa patienter med demens, musik kan hjälpa minska ångest och oro före och efter operationer. Kulturupplevelser har även konstaterats minska upplevelser av smärta.

Till följd av den senaste tidens forskning på området överräckte finska kultur- och undervisningsministeriet en rapport till regeringen Orpo där man föreslog att läkare skulle kunna skriva ut kultur på recept i förebyggande syfte i Finland.

– Vi ville komma med ett alternativ till medikaliseringen. Ofta ges patienter medicin som passiviserar, det här kunde motverka det, säger Antti Kivelä, äldre expert på ministeriet som ledde arbetsgruppen, till Hbl.

Det var dock inte ett förslag som realiserades i regeringsprogrammet. Men det hindrar inte enskilda områden från att ordinera kultur på eget bevåg. Det gör man exempelvis i Satakunta, där man i flera års tid skrivit ut kulturbesök på recept till personer med psykisk ohälsa – med positiva resultat. Så kunde också Åland göra. Här har vi redan sedan 2006 kunnat skriva ut motion på recept, så ramverket finns redan och kunde utökas med kultur.

Här torde det också finnas EU-pengar att söka. Projektet Culture for health, som initierades av EU-kommissionen, har avslutats – men man planerar nu starta en större samarbetsprocess inom unionen för ändamålet. Om Åland håller sig i förgrunden kan det resultera i nya sätt att finansiera utökad kultur-konsumtion och en mer konkret och innovativ folkhälsosatsning än den smått dammiga ”Heja Åland”-kampanjen. En riktigt win-win alltså för både kulturutövare och gemene ålänning.

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp