DELA

När det inte är sakfrågan som styr

Nej. Nej. Nej.
Det blev svaret på Tomas Blombergs motion i Hammarlands kommun att byta huvudman för räddningssamarbetet, från Räddningsområde Ålands landskommuner till ett samarbete med räddningsverket i Mariehamn.
Man vill inte, varken från nämnden eller från Hammarlands FBKs sida, så till den grad att man inte ens på allvar utreder möjligheten.

Ingen har under beredningsprocessen, inte från nämnden, inte från kommunledningen och inte från den frivilliga brandkåren hört av sig till räddningsverket och ställt den enkla frågan; ”vad skulle det kosta om Hammarlands kommun inledde ett samarbete med er?”
I stället har man tagit en annan kommuns siffror, försäkringarna från en kår som inte vill förändra och i kommunstyrelsen konstaterat; Ok, det här går ju inte, för de som är med vill inte, och knappt blir det billigare heller (vilket man ju de facto inte vet, man tror).

Låt oss titta på ett parallellfall. Enligt en skrivning i budgeten för 2014, ska man utreda att flytta den lagstadgade fritidsverksamheten från två hyreslägenheter till Näfsby skola. Motiveringen är att hyresinkomsterna är förlorade när kommunen upptar lokalerna, att skatteintäkterna minskar eftersom ingen bor där, och att man skulle spara 38 000 euro per år på en flytt till skolan.

Ok. Här har man också frågat de berörda. Skolan säger nej. De anställda inom fritidsverksamheten säger nej. Skoldirektören säger nej, i grundligt utredda och motiverade yttranden. Skolnämnden säger nej. Socialnämnden säger nej.

I kommunstyrelsen konstaterar man kallt, på kommundirektörens förslag: ”Kommunstyrelsen beslut att meddela till kommunfullmäktiges kännedom att förläggning av fritidsverksamhetens utrymmen i Näfsby skola är möjlig trots att förslaget väcker motstånd från både skolnämnd och socialnämnd.”

var det med det.
Kan det vara så att det är skillnad på brandkårer och barn? Att förutfattade meningar och gamla maktstrukturer styr besluten, och att en brandkårsgubbe alltid toppar tanterna på fritids?

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax