DELA
Foto: Joakim Holmström

Myten om det önskvärda livet

Man kan vara både sjuk och lycklig. Man kan vara fattig och uppleva välstånd. Man kan vara singel och tillfreds.
Ramarna för framgång och välmående är ofta allt för snäva och svartvita. Och de får oss att tappa fokus från människan.

 
Claire Wineland, en obotligt sjuk tonåring i USA, gav många en funderare med sina livsglada Youtube-videor där hon återkommande hyllade det vackra i vardagen från sin sjukhussäng. Diagnosticerad med cystisk fibros talade hon för stora publiker dragandes på en syretank som var inkopplad i hennes näsa.

”När ni ser på mig, istället för att se en stackars sjuk men glad unge, se någon som levt ett otroligt komplext liv, ett otroligt vackert liv, ett otroligt smärtsamt liv, och har gjort något av det.”

Hon återkom ofta till att vi fastnar i tänket att livet antingen är bra eller dåligt. Inte bara för oss själva, utan även för andra.

 

Vi tror oss veta receptet för ett lyckligt eller bra liv, alla de ingredienser som helst ska finnas (och inte finnas) för att vi ska känna oss tillfreds. Men sanningen är att lyckosoppan har mixats om otaliga gånger genom historiens gång. För 200 år sen ansågs det framgångsrikt att gifta sig rikt, idag är det kärlek som är ledmotivet. En gång i tiden var fylliga kroppar ett ideal, idag hyllas smala dylika.

På många sätt anser vi oss ha blivit både liberalare och mindre styrda i vår jakt på ett bra liv. Och till viss del har vi förstås fått friare tyglar i att forma vardagen så som vi själva vill ha. Men myter och normer spökar ännu.

 

Även om vi anser oss för civiliserade för att förbjuda avvikare från att leva så som de vill så finns det fortsättningsvis många fördomar – om mycket.

I Svenska Yles serie ”Utanför boxen med Axel Åhman” dryftas till exempel polyamori och asexualitet, två livsval som avviker från kärleksnormen.

”Vi har en bild av vad som är ett bra eller önskvärt liv och sexualitet är en del av det. (…) Det kanske är ganska arrogant att man tänker att man sitter på sanningen om vad som är ett liv värt att leva eller ett önskvärt liv”, säger psykologidoktor Anika Gunst i avsnittet.

 

Myten om vad som är ett önskvärt liv är en så kallad ”narrativ fälla”, konstaterar författaren Paul Dolan.

”Historierna kring speciellt framgång och rikedom, är sociala berättelser som vi inte verkar få nog av”, skriver han i The Guardian.

Sociala narrativ är sällan baserade på fakta, utan är ofta moralistiska och svartvita till sin natur. De ger upphov till normer, som i sin tur påverkar människors liv. I värsta fall kan fördomarna på det personliga planet ha katastrofala konsekvenser. På det mer samhälleliga och medmänskliga planet hindrar fördomsfulla myter och normer oss från att verkligen se varandra.

”Jag har stött på både beundrande, bekymrade och ilskna attityder”.

Det berättar Lasse Nordlund i Hbl. Han tog sin tillflykt till skogen som ung man och har under stora delar av sitt liv varit självförsörjande och levt på 30 euro om året. Man får anta att de som reagerar ilsket eller bekymrat anser att Nordlunds val inte är ett ”önskvärt liv”.

 

Även om en polyamorös finlandssvensk och en skogseremit kan te sig långt från en dödssjuk tonåring i USA så har de något gemensamt. Det finns de som tycker att deras liv inte kan vara helt, accepterat, vackert eller åtminstone inte eftersträvansvärt. Och de är inte ensamma. Det finns många, även mindre ”sensationella”, levnadsval som avviker från normen och som kan väcka både förargelse eller medlidande, exempelvis frivillig barnlöshet eller medvetet singelskap. Detta trots att dessa val inte på något sätt skadar eller påverkar någon annan negativt.

Men som tur var uppmärksammas fler och fler av dessa positiva normbrytare. Människor som blir huvudpersoner i så kallade ”motstånds-narrativ”, berättelser som ger en bredare bild av vad det innebär att vara människa och vad som är ett önskvärt liv. Det finns alltid risken att de exotifieras, men man får hoppas att de som tar del av dessa historier tar chansen att låta sig beröras, informeras och framförallt se personen. Och inse att det finns mycket som definierar en människa.

Det är sällan, om aldrig, varken svart eller vitt.