DELA

Mycket verkstad, lite prat när hemvården utvecklas

Bättre för alla, inte dyrare, klart effektivare. Projekt Sammanhållen sjukvård är ett bra exempel på praktisk förnyelsearbete inom hemvården och hemsjukvården på Åland.
Tänk, ibland segrar förnuftet, nästan i smyg. I all stillhet finns det ibland en arbetsgrupp som inte skriver rapporter, utan som funderar och planerar små, enkla praktiska lösningar, bestämmer hur ett projekt ska genomföras, och sjösätter det utan att vare sig lova guld och gröna skogar eller jättelika inbesparingar.
Projektet för sammanhållen hemvård är ett strålande exempel.

Ålands hälso- och sjukvård samt Eckerö, Vårdö, Geta och Kökar kommuner ska jobba för att hemvården och hemsjukvården kan överlappa varandras arbetsuppgifter för att effektivera, slippa onödigt spring och maximalt utnyttja den kompetens som hemvårdarna i kommunal anställning de facto har.
När man hör presentationen av projektet tycker man att förändringarna är så vettiga och självklara att man undrar varför det inte gjorts förut.

Kanske är det helt enkelt så att de ekonomiska realiteterna har gjort tiden mogen för samarbete över gränser i vårdkedjan som tidigare kändes för höga. Kanske är det hemvårdarnas växande självkänsla och yrkesstolthet som spelar in. Kanske är det den växande arbetsbördan av en åldrande befolkning som i allt högre utsträckning vill bo hemma, trots att man behöver mer hjälp än tidigare.

Sak samma, egentligen. Det viktiga är att man nu äntligen tagit ett steg vidare på vägen mot en ökad samordning och att man får ett praktiskt exempel att gå på i den framtida verksamhetsplaneringen.
Nyblivna guldmedaljören i skidning Matti Heikkinen sade i en segerintervju att skidsporten i Finland måste samarbeta över alla gränser för att nå framgång. Han tog som exempel på ett totalt misslyckande att ett samarbete mellan de två skidföreningarna i Kajana stupade för att man inte kunde komma överens om ett namn på en sammanslagen förening.

Projekt Sammanhållen hemvård börjar i andra ändan, med den praktiska verksamheten. Precis som man ska göra.
Bra jobbat.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax