DELA
Foto: Jonas Edsvik

MSÅ står inför ett vägval

Moderat Samling Åland står inför ett vägval när Johan Ehn efter 10 år som partiledare väljer att inte ställa upp för omval.

Åtta kandidater har redan nu seglat upp som potentiella efterträdare, två sticker ut.
Anette Holmberg-Jansson, Wille Valve, Gun-Mari Lindholm, Petri Carlsson, Nina Lindfors och Mika Nordberg har alla nämnts som efterträdare till Johan Ehn. Tage Silander och Danne Sundman har också nämnts som potentiella efterträdare men har båda tackat nej.

Avgående partiordförande Johan Ehn beskrivs som en (ursäkta ordvalet) enande kraft i både partiet och i regeringssamarbeten de senaste mandatperioderna. Ehn har en god relation till övriga regeringspartier, han har enat den moderata och obundna lagtingsgruppen och enligt egen utsago lappat relationerna med Liberalerna.

Ehns arbete har varit bra för Åland som helhet men frågan är om MSÅ har prioriterat samarbetet före att före den egna politiska linjen. Moderaterna har förstås fört sin egen politik men när partier ska enas om politik måste man vara lite fräck för att få igenom sin egen politik, inte bara vara samarbetsvillig.

Därför blir valet av efterträdare än mer intressant. Moderaterna kommer att signalera i vilken riktning partiet ska gå. Inför kommande val måste moderaterna veta vilket parti de vill vara. Behöver partiet främst en diplomat eller en ideolog och hur ska hen hämta röster från högersidans andra partier.

I det traditionellt mansdominerade partiet skulle en kvinna kunna locka nya väljare och erbjuda en annan profil utåt.

Gun-Mari Lindholm lyfts fram som en kandidat och representerar en mer socialliberal inriktning i partiet. Hon har tidigare erfarenhet av regeringsarbete och en lång politisk karriär. Frågan är om hon är tillräckligt värdekonservativ för att samla hela partiet bakom sig. Hon blir även talman i mitten av mandatperioden. Att vara partiets röst utåt samtidigt som att inneha talmansposten och representera hela lagtinget är en balansakt vilket Johan Ehn belyste i Nya Åland i går. Då borde hon välja vilken post hon helst vill ha.

Anette Holmberg-Jansson och Nina Lindfors är båda sannolika kandidater men det som talar mot dem är rutinen. Lindfors inte är involverad i det dagliga arbetet i lagtinget och Holmberg-Jansson kanske fortfarande är för oerfaren för att samla hela partiet. Holmberg-Jansson är också styrelseordförande i ÅHS, där behövs kontinuitet i arbetet med att spara in två miljoner i organisationen och hon skulle behöva närma sig regeringen för att föra partiets talan där.

Resten av de förhandstippade är män.

Wille Valve är det säkra valet för MSÅ. Han sitter i regeringen och har stöd även bland de andra partierna. Dock är han något mer av en pragmatiker än någon som står på de ideologiska barrikaderna.

Mika Nordberg kan den kommunalpolitiska sidan och skulle kunna driva partiet framåt ideologiskt, han har också en god kontakt till landsbygdsväljarna. Han kan å sin sida kan vara något för värdekonservativ för att appellera till alla i partiet.

Även Petri Carlsson beskrivs som en företrädare för de gammelmoderata värderingarna. Om partiet vill ha en ideolog och försöker vinna mark längre högerut för att hitta distans från Liberalerna är Petri Carlson ett alternativ, men frågan är om han kan samla trupperna i den riktningen.

Moderaterna utmanar främst högerfalangen i Liberalerna, där skulle en konservativ ordförande kunna hämta röster. Blir MSÅ för socialliberala finns en risk att de inte skiljer sig tillräckligt från Liberalerna och på så sätt drunknar i det ideologiska virrvarret som kan uppstå i den politiska mittfåran.

Stalltipset är Valve med Holmberg-Jansson som bubblare.