DELA

Mötet gav åtminstone glada miner

Jaha. Inga löften om slutresultat – motsatsen hade varit en överraskning – men saker är på gång. Det är eländet med vindkraftspengarna som gör att entusiasmen känns en aning avslagen.
Statsminister Juha Sipilä (C) är för en höjning av klumpsumman till Åland. Det vågar vi tro på. Han säger att det finns mycket goda argument för en höjning. Det låter mer än bra. Men han spekulerar inte i hur det går. Han säger att han inte har talat med de andra partierna i regeringen om detta, det görs först när den så kallade budgetmanglingen drar igång en bit in i augusti.

Det är så systemet fungerar, säger han. Och har naturligtvis rätt. Alla ministerier kommer med sina önskemål, finansministeriet sammanställer och så ”slåss” ministrarna om pengar till sina hjärtefrågor. Frågor som de har lovat stöda i hopp om väljarnas röster eller hur det nu ligger till.

Men vem vinner röster på mera pengar till Åland? På rikssidan alltså. Så när en statsminister går ut och säger att det här är en fråga han stöder, då skulle man gärna veta att han inte är ensam. Samtidigt som det måste vara snopet att som statsminister driva en fråga och sen få nej av de övriga. Så kanske ändå…

Mötet mellan rikets och Ålands ledning hann med många frågor i går. Inte minst viktig är social- och hälsovårdsreformen (sote) på rikssidan – enligt modell från Åland, påpekade Sipilä – som ställer till det för kommunernas beskattning. Tanken är att reformen skall vara kostnadsneutral för Åland och nu utreds det hur den modellen ser ut. Reformen får varken strida mot grundlagen eller självstyrelselagen.

Om tjänstemännen och politikerna lyckas få ihop ett sådant paket och dessutom lyckas ordna pengar till de åländska kommunerna utan att trampa någons behörighet på tårna – det är känsliga frågor! – så är någon att gratulera.

Inga löften, men en god vilja. Ungefär så kan man sammanfatta statsminister Sipiläs inställning till de frågor som togs upp. Det gällde också en åländsk parlamentsplats i EU. Nu blir drygt 70 platser lediga när (om) Storbritannien lämnar EU. Skall de fördelas eller skall platserna i parlamentet bli färre? Om de fördelas så ser Sipilä gärna att ”Finland får några och Åland en”.

Men i alla fall. Inte såg de åländska ministrarna på plats missnöjda ut, eller besvikna. De hade väl fått ungefär vad de kunde hoppas på. Och en sak är säker, inget blir sämre av att träffas och diskutera, argumentera och förklara. På bägge sidorna. Just nu är kontakterna rätt så täta. Och inte är det helt fel att det nordiska statsministermötet förläggs till Åland i september under Finlands ordförandeskap i ministerrådet.

Vad gäller en eventuell höjning av klumpsumman är det nog som vicelantrådet Camilla Gunell (S) sammanfattade saken när lantrådet Katrin Sjögren (Lib) redan följde statsministern med följe till flyget:

– Närmare än så här har vi aldrig tidigare varit.