DELA
Foto: Stefan Öhberg

Modiga val av stormig.ax

Den digitala klagomuren stormig.ax har varit framgångsrik i att samla in synpunkter.

Nu återstår det viktigaste, nämligen att lösa problemen.
Projektet med att samla in ålänningarnas klagomål har hittills har gått över förväntan. Cirka 1 000 inlägg och 18 500 röster har registrerats under insamlingsperioden vilket till och med är fler än projektledare Anders Ingves hade hoppats på.

Det är tydligt att ålänningarna har störningsmoment i sin vardag, frågan är hur projektets nästa steg ska skapa konstruktiva lösningar på de klagomål som har kommit in. I vår ordnas ett samhällshack, eller ett hackaton som det också kallas. Där ska ett antal grupper tävla i att komma på lösningar på problemen som väljs ut genom en omröstning.

I gårdagens Nya Åland presenterade Ingves de områdena där flest har haft klagomål. Det är ingen lätt lista att ta sig an.

En av de största kategorierna av klagomål är trafikrelaterade. Det finns ett starkt missnöje med hur trafiken flyter och medtrafikanters körstilar.

Trafiksituationen är förstås en väldigt svår fråga för ett så kallat hackaton. Till exempel ombyggnaden av Ålandsvägen skapar problem i trafiken, samtidigt som vi ska komma ihåg att ombyggnader är tidsbegränsade. Och om det åländska trafikvettet skulle förbättras med hjälp av ett hackaton kan man inget annat än att kalla stormig.ax en total succé.

En annan av de stora kategorierna är att ålänningarna känner sig utestängda från den digitala handeln på grund av skattegränsen. Skattegränsen är förstås också svår att ge sig på i ett samhällshack.

Ett tredje område som kan bli föremål för problemlösarna är geoblocking, alltså de geografiska hindren på nätet. När det gäller e-handel, det vill säga att ålänningar slussas vidare från svenska till finska sidor, är redan en lösning på gång. EU-parlamentet godkände för bara några veckor sedan en förordning som ska åtgärda detta problem.

I kategorin geoblocking ingår också begränsningar av svenska alternativ i de digitala medierna, vilket är i grunden en svårlöst politisk och upphovsrättslig fråga.

Stormig.ax hade kunnat välja enklare problem att ställa till omröstning. Urvalet hade kunnat resultera i säkra kort med konkreta och mindre omfattande områden.

Processen med kreativa lösningar som sträcker sig utanför boxen är förstås intressant men processen i sig kan inte vara det viktigaste. Projektet måste sist och slutligen dömas efter resultatet. Med det i åtanke hade stormig.ax kunnat lägga ribban lägre.

I och med att valet nu står mellan stora, utmanande problemområden kunde förutsättningarna för samhällshacket ha varit bättre.

Men fördelen med att arbeta så förutsättningslöst som hackatongrupperna nu ska få göra är att lösningar kan dyka upp där man minst förväntar sig.

Därför är det modigt av digitaliseringskommissionen att satsa på svårlösta problem som gäller trafikfrågor, skattegräns och geoblocking.