DELA

Modig satsning på digital kvällstidning

Vart är världen på väg?
Eller, närmare bestämt, journalistiken.
I tisdags lanserade Hufvudstadsbladet som första dagstidning i Norden en digital kvällsupplaga, Hbl Kväll.
Den ska läggas ut varje kväll klockan 16, och ha ett annat anslag och delvis annat innehåll än morgontidningen. Den kan läsas på mobiler och läsplattor och förstås på vanliga datorer.
Eftersom man ännu bara sett ett nummer och det till stor del innehöll den sedvanliga och nödvändiga beskrivningen om processen som lett fram till det nya och vad den kommer att innehålla, är det svårt att uttala om vare sig form eller innehåll.

Men, tanken är briljant.
Vi som jobbar med journalistik tänker mycket på detta, att ni läsare en efter en är på väg att överge papperstidningen, eller åtminstone prenumererade sådana. Än så länge är pappersaffären det som håller oss flytande ekonomiskt, med de samlande intäkterna från prenumerationer och annonsering, men kakan krymper hela tiden. Dels läser folk mer på nät, telefoner och läsplattor, dels når annonsörerna sina kunder på nya sätt.
Där vi tidigare kunde tävla om läsarna och därmed annonsörerna med kvalitet, anslag och urval i tidningarna, slåss vi idag med tekniska lösningar som ännu inte ger utrymme för det som journalistik kostar.

Så, vart är vi på väg? Vi vet att papperstidningen måste ta steget ut i den digitala världen. Vi vet att läsvanorna ändrar, att folk har knappt med tid. Vi vet att journalistik och nyhetsförmedling är viktiga saker, men också att den tid då statliga stöd betalades ut till massmedia i demokratins namn, är förbi.
Vi vet att våra läsare tar till sig den nya tekniken, men också att våra trognaste och mest betalningsvilliga läsare håller fast vid pappret längst.

Nya Åland har satsat på rörlig bild, på tv, för att vi tror att det är en del av framtiden att med en nyhetsredaktions resurser berätta och analysera det som sker i samhället. Vi tror att det måste integreras med utvecklingen på nätet.
I Hbl Kväll ska det finnas ett rörligt material. Där ska finnas länkar och chattar och allt möjligt interaktivt. Allt detta sker bakom lås och bom. Läsaren måste alltså betala en avgift, en gång eller för en tid, precis som med en tidningsprenumeration, men billigare. För det får man tillgång till nättidning, hemsida, kvällstidning, -tidning och annat gottigt.

Ändå är ingen av de inlåsningslösningar som hittills sjösatts några ekonomiska framgångar. Folk är bekväma och tycker det är krångligt och fortsätter läsa på papper och det som ligger gratis på hemsidorna.
Enligt flera undersökningar ägnar människor dessutom allt mindre tid åt nyheter, och vill få till sig den snabbt, utan den fördjupning som många läsare säger sig efterfråga.

Detta är utmaningen. Hufvudstadsbladet har tagit ett intressant och modigt steg framåt, och det ska bli oerhört spännande att se hur det tas emot av läsarna.
Att våga friskt är ingen garanti för framgång, men oddsen är ju ändå bättre om man bara sitter still.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax