DELA

Moderaterna är borta – länge leve…. Moderaterna

Så var ett maktskifte och en förändring av den åländska partikartan fullbordad. Johan Ehn leder in Moderat samling på Åland in i nästa val som ett stort och stärkt parti.

Inför årsmötet hade man gjort det mesta rätt – en grundlig valberedning, en enighet på förhand om att undvika uppslitande omröstningar om ordförandeposten, könsfördelning, regional fördelning och tidigare partilojalitet beaktad.
Den fråga som naturligt måste ställas är vad som kommer skilja det nya moderata partiet från det gamla. Och svaret –inte mycket. Som Moderaterna, nya och gamla, tidigare påpekat så fanns det sedan tidigare en stor samsyn i grundläggande frågor, och det som skiljde det gamla Obunden samling åt var snarast vilka frågor man betonade och vilka politiker man lyckats lockat till sig.
Med Gun-Mari Lindholm får partiet äntligen en värdig efterträdare till May Flodin och Harriet Lindeman, en kvinnlig politiker med både tyngd och erfarenhet. Med Danne Sundman får man folklighet, med Fredrik Karlström fart, fläkt och karisma, med Mika Nordberg de kristna rösterna.
Vore man moderat partiledare skulle man gnugga händerna, vore man obunden partibytare skulle man kanske tycka att det är lite skönt att befinna sig i ett nytt sammanhang där man inte behöver tampas med alla Obunden samlings frifräsare, utan kan ägna krafterna åt realpolitik.

Så långt
är allt alltså gott och väl.
Ändå är det givet att Moderaterna efter valet inte kommer att vara ett lika stort parti som man är nu. En del väljare kommer att känna sig lurade, en del kommer att byta parti, en del vill fortsätta rösta på ett obundet parti med (ensaks)sakfrågor snarare än partiprogram i fokus.
Det nya storpartiet har i regeringen varit en varm anhängare av samhällsstrukturreformen, långt mera så än Centern, som har mycket svårt att helhjärtat gå in för något som i realiteten för maktutövningen, om och inte servicen längre bort från det som är Centerns maktbas.
Där har man en samsyn med Socialdemokraterna, och kanske Liberalerna, om man kunde utröna vad de egentligen har för åsikt i frågan.
Därför vore det rentav katastrofalt om den linje Petri Carlsson och stadsdirektör Edgar Vickström lanserat, att Mariehamn ska bli värdkommun för Kommunernas socialtjänst, blev rådande. Då blir det nämligen ingenting (varken Centern eller Socialdemokraterna eller övriga kommuner vill det), och då har varken regeringen eller Moderaterna något att visa upp för fyra år av regerinsmedverkan och utredningsarbete.

Ett grattis
och en fjäder i hatten till nygamla ordförande Johan Ehn, en bugning till Gun-Mari Lindholm som nu befinner sig i ett strategiskt guldläge för framtiden, och en förhoppning att det nya Moderaterna faktiskt vill få något gjort under denna mandatperiod.
Vad gäller resterna av Obunden samling, partiet som blev kvar, börjar det faktiskt brådska med en linje, ett program, en helhet som ska få de väljarna att tycka att partiet har något annat att komma med än till exempel Liberalerna och Socialdemokraterna.
Det är i de vattnen man fiskar, eftersom de som lutade åt höger blev Moderater.

Nina Fellman

nina.fellman@nyan.ax
tfn 528 465