DELA

Moderat samling ändrar den politiska spelplanen

Låt oss säga att förlovningen mellan Moderaterna och Obunden samling faktiskt resulterar i ett äktenskap.
Låt oss säga att det betyder att det nya partiet, vi kallar det Moderat samling, får en valframgång som visserligen inte motsvarar de två partiernas sammanslagna röster i följande val, men ändå gör det till ett stort parti med åländska mått. Säg sex mandat, kanske sju.
Vad betyder det för framtiden? Hur kan det påverka regeringssamverkan nu och efter valet.

En intressant fråga som kanske ger svaret, är varför ledningen för Obunden samling nu bestämde sig för att i en snabb och hemlig process ta ett drastiskt steg som detta.
Troligen kan svaret sökas i det förra styrelsevalet i partiet, där plötsligt tre kvinnor från partiets vänsterfalang satt i ledningen, Gun-Mari Lindholm, Cita Nylund och Erika Scott, medan Mika Nordberg lämnades utanför.
Det var inte bra, eftersom det lämnade partiet splittrat och med en djup misstro mot vilken riktning partiet var på väg i.

Hade man då fått med bägge falangerna och byggt broar mellan dem, hade kanske inte den starka högerkantringen inträffat. Nu har regeringssamarbetet fört Fredrik Karlström och Johan Ehn samman och utvecklat ett förtroende dem emellan som kanske hade lett till ett partibyte för en eller flera, om inte sammanslagningen kommit.

Så, om kuppen lyckas har Åland inför nästa val ett större, starkare och nytt alternativ på högerkanten, medan mittenväljarna särskilt på landsbygden kan tänkas byta sida, till Liberalerna eller Centern.

En inte alls omöjlig utgång kan det därför vara att Åland får fyra ganska jämnstarka partier, varav tre bildar regering. Marginalväljarna på högerkanten väljer Ålands framtid, men blir inte tillräckligt stora för att vara en faktor att räkna med i en regeringsbildning.

Som politiken nu ser ut, och med den strävan som tycks finnas mot en tydligare ideologiskt färgad högerpolitik blir frågan; väljer det mittenparti som vinner valet, Centern eller Liberalerna ett samarbete mot vänster eller höger?

I dagsläget skulle svaret antagligen bli vänster. Socialdemokraterna har valt att föra en mycket pragmatisk och föga ideologisk landskapspolitik, medan flera utspel av blivande Moderata samlingspartister varit både Mariehamns-centrerade och marknadsliberala på ett sätt som rimmar illa med både Centerns och Liberalernas regionalpolitik.

Det nya högerpartiet kan också betyda att Liberalerna väljer att vända blickarna mot väljarna i mitten, snarare än sin eviga strid med Socialdemokraterna om de socialliberala väljarna.
För Centern betyder Obunden samlings försvinnande att man högst sannolikt och med en lyckad kandidatnominering kan återta många av de väljare som i protest röstade obundet, men som aldrig kan tänka sig att rösta på ett moderat stadsparti, en stämpel som ändå blir svår att tvätta av ett parti som leds av Johan Ehn.

Allt detta är förstås bara spekulation. Mycket händer på två år, och vi har ännu inte sett att det nya partiet ens lyfter från försöksstadiet.
Spännande är det, som alltid när en pjäs flyttas på en spelplan man trodde man visste allt om.

Nina Fellman