DELA

Mitt Åland – min värld 2035

Nya Åland har bjudit in de åländska partiledarna för att de ska få berätta om sitt partis framtidsvisioner för Åland år 2035. Gästledarna publiceras en gång i veckan under de kommande veckorna. Åsikterna och visionerna som presenteras är gästskribenternas egna. Först ut är Moderat Samlings ordförande Johan Ehn.

I skrivande stund känns diskussionen i världen, Europa och på Åland mer ödesmättad än på länge. EU befinner sig i sin svåraste kris någonsin, britterna har i en folkomröstning sagt nej till ett fortsatt medlemskap, samhällsekonomin går på knäna eller har stora utmaningar och fler människor än någonsin är på flykt runt om i världen.

Med en sådan utgångspunkt kan också framtidsvisionerna bli mörka och negativa. Thomas Alva Edisons ord från slutet av 1800-talet kan då bli till en viss tröst, ”Villrådighet och otillfredsställelse är de första förutsättningarna för framsteg”.

År 2035 har självstyrelselagen från år 2022 börjat visa tydlig, positiva spår i vårt samhälle. Genom att utnyttja vår lagstiftningsbehörighet har vi lyckats att göra Åland till ett attraktivt testområde för företag från världens alla hörn som tillsammans med självstyrelsens myndigheter har skapat regelverk och ett klimat som inbjuder till innovation och utveckling. Högskolan på Åland Ab utgör plattformen för detta arbete och står nu värd för över 1 000 studerande och forskare från hela världen, som i samarbete med lokala och globala företag går i täten för utveckling på ett flertal områden, framförallt inom transport och miljöteknik.

Under 2020- och 2030-talet har många nya företag växt fram på Åland vilket fått som följd att inflyttningen har varit stor och vår befolkning har passerat 40 000 innevånare. Skärgården har vänt trenden och har återigen blivit en attraktiv plats för fast bosättning, främst utgående från att arbetsplatserna nu använder tekniska plattformar som i mycket mindre omfattning kräver fysisk närvaro. Dessutom har trafiken till öarna utvecklats genom kortare pass som går på vatten och fartygen är mindre och kan trafikera mer flexibelt.

Det framgångsrika arbetet med att Åland som plats att leva på och komma på besök till förknippas med god och hälsosam mat från närproducerade och giftfria råvaror har slagit fast rot. De offentliga köken i skolor, daghem, sjukhus och inom äldreomsorgen står som modell för hur god mat framställs och våra grannländer lär av våra framgångar på detta område. Turisterna vallfärdar för att njuta av de välkända och omtalade åländska köket.

Europeiska unionen har hämtat sig efter ödesåret 2016 och har hittat nya former för samarbete på övergripande nivå som ger förutsättningar för stabilitet och fredliga lösningar. Insikten från krisåren blev att det är viktigt att de lösningar och regler som skapas inte sker på detaljnivå och mer av beslutanderätt har förts till regionerna där kunskapen om hur man lämpligast hittar lösningar i detalj som sammantaget stöder samordning och stabilitet är bäst. Initiativet till det nya förhållningssättet kom från de nordiska länderna, som genom att visa ett enat ledarskap, lyckades att påverka de övriga medlemsländer i positiv riktning. EU:s samarbete med omkringliggande värld har utvecklats till det bättre och frihandeln har gett världsekonomin en blomstrande tillväxt. Spänningarna och konflikterna i världen är mindre än någonsin.

Ja , bästa läsare så här kan en tänkbar bild av Åland och världen 2035 se ut, även om den inte uppstår av sig själv. Jag har i denna ledare målat en vision för hur ett Åland som jag skulle trivas i ser ut. För att uppnå visionen krävs först att man vågar tänka stort och skissa fram sina mål för att sedan målmedvetet börja jobba fram mot dessa, väl medveten om att andras visioner kan se annorlunda ut och att spelplanen kan förändras över tid. För mig är det viktigaste att vi vågar tänka nytt, ser möjligheterna och gör vad vi kan för att nå målen! En tillsynes mörk tillvaro kan alltid vändas till det bättre om bara viljan finns… Jag instämmer i Edisons ord ”Villrådighet och otillfredsställelse är de första förutsättningarna för framsteg.”

Jag önskar er alla en riktigt skön fortsättning på sommaren!

Johan Ehn
Ordförande för
Moderat Samling för Åland